Regionale samferdselsplaner

Regionale planer for samferdsel skal sørge for å ivareta klimamålene ved utbygging av veger og ferdselsårer, og bidra til en god samordning av areal og transport.

Regionale planer

Strategier og handlingsplaner