Nøkkeltall for befolkningsutviklingen i Innlandet

Nye tall for Innlandet viser at det har vært vekst i folketallet i de fleste kommunene i 2023. 

Mor som kysser babyen sin på hodet - Klikk for stort bildeBefolkningsutvikling i Innlandet Pexcels

Nye folketall

21. februar kom det nye folketall i SSB.  Også i år har det vært vekst i Innlandets folketall.  

For mange av kommunene i Innlandet har bosetting av ukrainske flyktninger bidratt til befolkningsvekst.

31 av Innlandets 46 kommuner har opplevd vekst i 2023.

Du finner oppdaterte tall for din hjemkommune under Befolkningsutvikling på innlandsstatistikk.no

Noen av de viktigste utviklingstrekkene for Innlandet

  • Per 1. januar 2024 var Innlandets befolkningstall 376 304 personer. Dette utgjorde 6,8 % av den norske befolkningen.  
  • Det har vært en positiv befolkningsvekst på 0,72 % (2 676 personer) i Innlandet det siste året, men veksten har vært lavere enn i landet for øvrig (1,1 % for hele landet).  
  • Det er en jevn kjønnsfordeling i Innlandet, med 50 % kvinner og 50 % menn.
  • Omtrent 18 % av befolkningen i Innlandet er i aldersgruppen 0–17 år, ca. 61 % er i aldersgruppen 18–66 år og ca. 21 % er i aldersgruppen 67 og over.  
  • De siste 20 årene har det vært en nedgang i andelen barn og unge i Innlandet, mens andelen over 67 år øker.
  • Veksten i folketall skyldes i stor grad flyktninger, og da spesielt ukrainske statsborgere. Det ble bosatt nesten 3 000 flyktninger i Innlandet i 2023. 

Noen av de viktigste utviklingstrekkene for Innlandets kommuner

  • 31 av 46 kommuner har hatt vekst i folketall det siste året.
  • Høyest folkevekst i antall personer finner vi i Hamar, Gjøvik, Stange, Lillehammer, Elverum og Sel kommune.
  • Kun 4 av kommunene i Innlandet har fødselsoverskudd (flere fødte enn døde), mens resterende kommuner opplever såkalt fødselsunderskudd (det dør flere enn det fødes nye). Kommunene med fødselsoverskudd er Stange, Tolga, Os og Vang.
  • At så mange av kommunene i Innlandet har hatt vekst i folketall til tross for fødselsunderskudd, skyldes flytting. Det har flyttet flere til kommunene, enn det har flyttet folk fra kommunene. Kun 5 kommuner i Innlandet har hatt netto nedgang i flyttetall. Mange av de tilflyttende til Innlandets kommuner er ukrainske statsborgere. 

Se mer om befolkningsutviklingen i Innlandet og Innlandets kommuner under Befolkningsutvikling i Innlandsstatistikk.