Utviklingsmidler i landbruket

Har du en idé til et utviklingsprosjekt innenfor landbruk? Da kan du søke om tilskudd. Vi behandler søknader fortløpende.

Blå traktor på et jorde med høyballer i bakgrunnen - Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande

Midlene skal blant annet legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket (jordbruk og skogbruk).

De skal også bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket.

Tilrettelegging og kompetanseheving

Vi har to kategorier av utviklingsmidler i landbruket: regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler) og rekruttering og kompetanseheving (RK-midler).

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke om utviklingsmidler i landbruket.

Mer informasjon

Finn mer informasjon om ordningene og hvordan du søker.