EU-prosjekt om inkludering

Innlandet fylkeskommune har fått EU-midler til et prosjekt om sosial inkludering i distriktsområder.

Formålet med prosjektet er å skape bedre forståelse og økt kunnskap om ekskludering og utenforskap i distriktsområder. Dessuten ønsker vi bedre kunnskap om hvordan vi kan forbedre sosial inkludering.

Prosjektet omfatter ni regioner i Europa og har 15 partnere fra 8 land. Forskere fra Universitetet i Burgos i Spania leder arbeidet.

Valgte Kongsvinger-regionen

Fra Norge deltar Innlandet fylkeskommune sammen med Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning.

Kongsvinger-regionen valgt som satsingsområde, og her skal det opprettes en regional utviklingsgruppe. Ambisjonen er å etablere fem ulike tiltak som skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne skal bli mer inkludert i samfunnet.

Satsing i Innlandsstrategien

Inger Stubsjøen og Berit Kvaløy er to av dem som jobber med prosjektet fra Innlandet fylkeskommune. De synes det er godt å kunne jobbe med noe som gjør livet bedre for folk i Innlandet.

– Inkludering er en viktig satsting i Innlandsstrategien. ESIRA handler om å skape inkluderende lokalsamfunn og gode arenaer som inkluderer sårbare grupper. På den måten støtter dette prosjektet opp om Regional plan for det inkluderende Innlandet, sier Stubsjøen.

– Det er inspirerende og lærerikt å delta i det multinasjonale nettverket vi blir en del av. Vi får være med å teste ut det nyeste av innovasjonsprosesser. Vi får også høre andres ideer og erfaringer, legger Kvaløy til.

ESIRA er fullfinansiert av EU gjennom Horizon Europe, et finansieringsprogram for forskning og innovasjon. Prosjektet skal gå over fire år.

Mange personer foran en stor bygning - Klikk for stort bildeESIRA-teamet hadde kick-off i Burgos, Spania i januar 2024. ESIRA
Logo ESIRA i blått og grønt - Klikk for stort bilde
12 gule stjerner på blå bunn - Klikk for stort bilde