Skog og tre

Skogen har stor betydning for næringsutviklingen i Innlandet. Fylket har om lag 30 % av landets produktive skogareal.

Vi hogger rundt 4,5 millioner kubikkmeter per år i skogene våre. Samlet verdi for tømmeret som ble solgt til industrien i 2019 var 4,8 milliarder kroner. Over 40 % av dette gikk til skogeiere i Innlandet.

Skogbruket sysselsetter cirka 1800 personer. Tar vi med trelast og trevareindustrien, gir skogen grunnlag for til sammen cirka 5000 arbeidsplasser i hele fylket.

Søk tilskudd

Vi har en tilskuddsordning for landbruk og flere andre aktuelle tilskuddsordninger.

Skogsmaskin laster tømmer - Klikk for stort bilde

Viktige satsinger

Fylkeskommunen har bidratt til mange viktige satsinger i Innlandet:

JOB:U

Rekrutteringsprosjekt for skognæringen gjennom å tilby ungdom sommerjobb
Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune: Tove Linnea Aas

Heartwood

Kompetanseprosjekt for livslang læring i skogindustrien
Les mer om Heartwood
Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune: Tove Linnea Aas

Klimavennlige bygg

Kompetanseprosjektet om klimavennlige byggeprosesser har mål om at det bygges mer klimavennlig i Innlandet.  Aktørene i byggebransjen etterspør mer kompetanse om hvordan man bygger klimavennlig, i tillegg til tydeligere krav og regler.
Les mer om Klimavennlige bygg
Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune: Øyvind Nordstrand

Styringsdokumenter

Nasjonale

Regionale

Relevante rapporter