Mer kunst langs Pilegrimsleden

Hele 174 kunstnere fra inn- og utland søkte om å delta i Tankeplass 2. Nå er 15 av dem plukket ut til konkurransen.

Kunstkonsulent Eivind Slettemeås og prosjektleder for Tankeplass 2, Bjørn Westad.  - Klikk for stort bildeKunstkonsulent Eivind Slettemeås og prosjektleder for Tankeplass 2, Bjørn Westad. Leila Øvreseth/Innlandet fylkeskommune

I 2020 åpnet de første tankeplassene langs Pilegrimsleden i fem ulike kommuner. Intensjonen med tankeplassene er å gi pilegrimsvandrere og andre turgåere en kunstopplevelse og pausepunkter hvor folk kan stoppe opp, ta en pause, reflektere og «tanke opp». 

Fem kommuner, fem verk

Nå er det Hamar, Ringsaker, Nord-Fron, Vestre Toten og Stange kommuner som deltar og som dermed får hvert sitt kunstverk langs leden. 

– Økningen i interessen er betydelig, fra 125 søkere i første runde til 174 søkere i runde nummer to. Kunstsentrene sier prosjektet er blitt godt kjent blant kunstnere og konsulenter, både regionalt og nasjonalt, sier prosjektleder Bjørn Westad i Innlandet fylkeskommune og påpeker:

–Denne gangen hadde vi også flere søkere fra Sverige, Danmark og Tyskland. 

Kommunene er nå i dialog med grunneiere om aktuelle plasseringer langs Pilegrimsleden. I Ringsaker skal verket plasseres på kommunal grunn. De regionale pilegrimssentrene er med i arbeidet med lokalisering og juryering.

Kunst i landskap

Nå er altså 15 kunstnere plukket ut til konkurransen, som allerede er godt i gang. Kunstkonsulent Eivind Slettemeås forteller at de valgte kunstnerne er en god blanding av billedkunstnere og arkitekter der noen jobber individuelt og noen i mindre team. 

– Det er kunstnere fra hele landet, men også med internasjonal bakgrunn og bosted. Utvalget reflekterer det høye nivået på kunstnere og arkitekter som vi håpet ville vise interesse for Tankeplass del 2, og det viser også en sterk interesse i fagmiljøene for å jobbe med kunst langs Pilegrimsleden. 

Det blir ett jurymøte i hver av de fem kommunene. Juryen består av prosjektleder, kunstkonsulent, representant for Pilegrimsleden lokalt og to representanter fra den aktuelle kommunen. Vinnerne offentliggjøres i mars 2024. 

Økt interesse for pilegrimsvandring

Westad påpeker at pilegrimssentrene melder om økt vandring og interesse for leden. Det er flere vandrere og henvendelser om hva som finnes av kulturminner, overnattingsmuligheter og opplevelser langs leden. 

– Kommunene i trinn 1 melder om økning i antall turgåere, økt interesse for verkene og økt oppmerksomhet rundt verkene i sin kommune, avslutter Westad.

Fakta om Tankeplass

  • Tankeplass er et prosjekt for utvikling av stoppesteder av kunstnerisk kvalitet langs Pilegrimsleden i Innlandet.
  • Ideen om Tankeplass ble utviklet av en tverrfaglig gruppe i tidligere Oppland fylkeskommune i 2016, og arbeidet er videreført i Innlandet fylkeskommune.
  • Tankeplassene skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor folk kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende og «tanke opp». 
  • Det planlegges for en trinnvis utbygging og målet er at alle kommunene i Innlandet langs Pilegrimsleden får et kunstverk.
  • Første kunstverkene i Tankeplass åpnet høsten 2020 i kommunene Lillehammer, Ringebu, Øyer, Østre Toten og Gran (verket på Vingnesbrua i Lillehammer er tatt ned i påvente av ny E6).
  • Tankeplass 2 omfatter kommunene Hamar, Ringsaker, Nord-Fron, Vestre Toten og Stange med ferdigstillelse i 2026.
  • Tankeplass 2 har en økonomisk ramme på 6 930 000 kroner. Innlandet fylkeskommune støtter prosjektet med 2 400 000 kroner. Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med 1 700 000 kroner hver. Kommunene bidrar også i prosjektet.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder for Tankeplass 2, Bjørn Westad i Innlandet fylkeskommune på telefon 952 13 157 eller kunstkonsulent Eivind Slettemeås på telefon 411 07 932.