8 millioner kroner til film

Filminvest AS og Østnorsk filmsenter AS får til sammen 8,07 millioner kroner. Det vedtok fylkestuvalget tirsdag.

En kvinnelig fotograf filmer i studio - Klikk for stort bilde Mostphotos

Filminvest AS får 5,42 millioner kroner, mens Østnorsk filmsenter får 2,65 millioner kroner.

Feil førte til ny sak

Bakgrunnen for saken er følgende: Da fylkesutvalget vedtok fordelingen av midler til kulturinstitusjoner og arrangører 16. januar, ble ikke Filminvest AS med på lista i vedtaket på grunn av en feil. I tillegg var det en skrivefeil i summen til Østnorsk filmsenter AS.

Derfor er det opprettet en egen politisk sak for disse to institusjonene, slik at det formelle skal være i orden.

Begge institusjonene er orientert om feilen.

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt uten debatt.

Les sakspapirene PS 42/2024

Litt om selskapene

Filminvest AS er et investeringsfond for audiovisuell produksjon i Trøndelag og Innlandet. Eiere er de to fylkeskommunene i tillegg til Trondheim og Lillehammer kommuner.

Østnorsk filmsenter AS gir tilskudd til kort- og dokumentarfilmer og tilbyr filmtiltak for barn og unge. De driver også bransjeutvikling innen film og spill. Eiere er Innlandet fylkeskommune og kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer.