Kurt Ole Linn blir ny kultursjef

Linn tiltrer stillingen i Innlandet fylkeskommune 1. august. 

Blid mann foran ei seter. - Klikk for stort bildeKurt Ole Linn blir ny kultursjef i Innlandet fylkeskommune. Kari Utgaard/GD

Kurt Ole Linn (f. 1966) kommer fra stillingen som seksjonssjef for kunst og kultur i kulturavdeling i Innlandet.

– Jeg er svært glad for den tilliten som nå vises meg når jeg overtar som kultursjef over sommeren. Vi har et rikt og mangfoldig kulturliv over hele det store fylket vårt, og jeg gleder meg til å gjøre mitt for å videreutvikle en veldig viktig sektor for Innlandet, sier Linn.

– Jeg ser fram til å ta fatt sammen med de mange dedikerte og dyktige ansatte, og ikke minst til et godt og konstruktivt samarbeid med alle store og små aktører, sier Kurt Ole Linn.

Allsidig bakgrunn

Kurt Ole Linn bor i Gausdal. Han er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo med hovedoppgaven «Ei lita bygd i strid for livet» om kulturell endring og kraftutbygging i Bykle, Setesdal på 1900-tallet. I fagkretsen har Linn pedagogikk, sosiologi og etnologi i tillegg til tyrkisk grunnfag.

Kurt Ole Linn har en lang og bred arbeidserfaring, blant annet som arkivleder i Forsvarets overkommando, kommunikasjonsrådgiver i Norges Bondelag og som museumslektor og forfatter. De sist 20 årene har Kurt Ole Linn jobbet i statsforvaltningen, blant annet i Utenrikstjenesten, i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og sist i Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Vi er veldig fornøyde!

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud er veldig glad for at Kurt Ole Linn har sagt ja til å bli ny kultursjef.

– Linn har bred erfaring fra flere forvaltningsnivåer og ulike deler av kultursektoren. Han vil bli en viktig person for å utvikle Innlandet fylkeskommune videre, sier Bamrud.

Bamrud sier han ser fram til at Linn blir en del av den øverste ledergruppa etter sommerferien. 
– Innlandet er et sterkt kulturfylke, og jeg er sikker på at Linn vil sørge for en trygg og spennende videre utvikling, sier fylkeskommunedirektør Tron Bamrud.