Finnerlønn

Hvis du finner gjenstander som er løse kulturminner kan du kanskje få finnerlønn. Det er Riksantikvaren som fastsetter finnerlønn i tråd med retningslinjer fra 2019.

Kan du få finnerlønn?

Du har plikt til å kontakte oss dersom du finner ting eller gjenstander som er automatisk fredet. Det kan være for eksempel sverd, pilspisser, smykker og redskaper. 

Alle kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet. Det er også samiske kulturminner og gjenstander som er fra 1917 eller før. 

Du har også plikt til å kontakte oss dersom du finner båter, skipsvrak og -last eldre enn 100 år og mynter som er fra 1650 eller før. 

Gjenstandene er statens eiendom og skal leveres til fylkeskommunen.

Mer informasjon

Les mer om finnerlønn og finn retningslinjer på Riksantikvarens sider

Det er Riksantikvaren som fastsetter og utbetaler finnerlønn. Finnerlønn fordeles likt mellom finner og grunneier.