Finnerlønn

Hvis du finner gjenstander som er løse kulturminner kan du kanskje få finnerlønn. Det er Riksantikvaren som fastsetter finnerlønn i tråd med retningslinjer fra 2019.

Kan du få finnerlønn?

Du er pliktig å ta kontakt med oss dersom du finner ting, eller gjenstander, som er eldre enn 1537, som for eksempel sverd, pilspisser og smykker. Du er også pliktig til å ta kontakt dersom du finner båter, skipsvrak og - last eldre enn 100 år, mynter som er eldre enn 1650 eller samiske kulturminner som er fra år 1917 eller eldre. Disse gjenstandene er statens eiendom og skal leveres til fylkeskommunen.

Les mer om finnerlønn og finn retningslinjer på Riksantikvaren sider. Det er Riksantikvaren som fastsetter og utbetaler finnerlønn. Finnerlønn fordeles likt mellom finner og grunneier.