Fredede og verneverdige hus - Innlandet fylkeskommune

Fredede og verneverdige hus

Det er forskjell på fredete hus, verneverdige hus og SEFRAK-hus. Vedlikehold og istandsetting av eldre hus kan by på utfordringer. Husk at det finnes både eksperthjelp og tilskuddsordninger.

Hva er fredet og verneverdig?

Til toppen