Fartøyvernet i Innlandet

Fylkeskommunen har fra 2020 fått ansvaret for fartøyvern i Innlandet.

Ta vare på et utvalg av Innlandets båter

Det regionale ansvaret og engasjementet for fartøyvernet skal bidra til å ta vare på et utvalg fartøy som er representative for den maritime kulturarven i Norge. Vannet har i tusenvis av år vært en viktig ferdselsåre i Innlandet. 

Trysilknut, tømmersleper fra 1914. - Klikk for stort bildeTrysilknut, tømmersleper fra 1914. Bård Løkken, Norsk skogbruksmuseum.

Innsats fra frivillige og eiere  

Mange fartøy er i dag tatt vare på takket være innsatsen fra eiere og frivillige. Uten denne hadde det vært vanskelig å bevare fartøyene som kulturminner. Den flytende kulturarven vår tas vare på av ulike eiere – bestående av stiftelser, lag, museer, firma og private. 

En annen viktig fellesnevner for fartøyvernet er vern gjennom aktiv bruk. På den måten ivaretas både fartøyene og kunnskapen om bruken av dem.  

Klikk for stort bilde Skibladner

Verna fartøy i Innlandet

I Innlandet har vi nå fem fartøy med vernestatus og ett som er freda. De seks fartøyene er:

 • Skibladner -  fredet passasjerfartøy og hjuldamper fra 1856   
 • Brandbu – fraktefartøy fra 1907 
 • Trysilknut - tømmersleper fra 1914 
 • Lykkjeknut - varpebåt fra 1930
 • Tyin - passasjerbåt fra 1906
 • Rond - slepebåt fra 1955

Mer informasjon om disse fartøyene kan du finne på Kulturminnesøk  

Lykkjeknut, varpebåt fra 1930. - Klikk for stort bildeLykkjeknut, varpebåt fra 1930. Bård Løkken, Norsk skogbruksmuseum.

Søk støtte til fartøyvern 

Ansvaret for den statlige tilskuddsordningen til fartøy (post 74 i statsbudsjettet) er nå overført til fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal behandle søknader fra fartøy som har hjemmehavn i sitt fylke.

Gå til søknadsskjema og mer informasjon

I tillegg kan fartøyvernsentre og andre relevante kompetansemiljøer søke Riksantikvaren om midler til fagutvikling fartøyvern. Informasjon finner du på Riksantikvarens nettsider

Nasjonal verneplan for fartøy

På landsbasis er rundt 250 fartøy gitt vernestatus gjennom frivillige avtaler med Riksantikvaren, mens 16 fartøy er freda. 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren utarbeidet en nasjonal verneplan for fartøy. (PDF, 8 MB)  

Brandbu, fraktebåt fra 1907. - Klikk for stort bildeBrandbu, fraktebåt fra 1907. Innlandet fylkeskommune, Irene Skauen Sandodden.

Fylkeskommunens nye forvaltningsoppgaver innen fartøyvern

Ved inngangen til 2020 ble forvaltningsansvaret for verna og freda fartøy overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene i Norge. Dette betyr at fylkeskommunen blant annet skal utarbeide nye fredningsforslag og gi generell veiledning i enkeltsaker og restaureringstiltak.

Fylkeskommunen skal også behandle saker som gjelder: 

 • Søknad om tilskudd 
 • Søknad om status som verna skip  
 • Søknad om utførsel av fartøy eldre enn 50 år  
 • Dispensasjon fra fredningsvedtak