Brannsikring av gamle hus

Brannsikring er noe av det viktigste som kan gjøres for å ivareta freda og verneverdige bygninger. 

Hvert år går store verdier og uerstattelige bygninger tapt gjennom brann.  

Et kulturminne som brenner forsvinner for alltid, og det er vanskelig å gjenskape en verneverdig bygning eller gamle trehusmiljø dersom de brenner ned.

Brannsikring bør være et sentralt tema i alle istandsettings- og vedlikeholdsprosjekter.  

Få råd om sikringstiltak

Kontakt brannvesenet i din kommune eller oss på Kulturarv dersom du ønsker å drøfte brannsikringstiltak på din eiendom.

Tiltak i fredete og verneverdige bygninger krever spesiell omtanke og må gjennomføres med hensyn til bygningens verneverdier.

Gårdeiere og brukere, brannvesen og antikvariske myndigheter har et felles ansvar for å sikre uerstattelige bygninger mot brann.

Hvordan hindre brann og sikre ditt hus på best mulig måte

Forhindre brann:

 • Elektriske apparater utgjør stor fare for brann
  • Unngå bruk av skjøteledninger
  • Installer komfyrvakt
  • Unngå overoppheting av elektriske panelovner og oljeovner
  • Unngå lading av mobiler og nettbrett på nattestid
 • Sikring av piper og ildsteder
 • Hold det ryddig på loft og andre steder hvor ting lagres. Unngå lagring av brennbart materiale.

Brannsikring:

 • Viktig med rask varsling, enten via seriekoblede røykvarslere (skal kunne høres fra alle soverom) eller fra automatisk brannalarmanlegg
 • Gjør brannøvelser hjemme
 • I brannsikring av tette trehusområder er det spesielt viktig å forhindre at en brann sprer seg fra bygningen den starter i

Brannslukking:

 • Brannslukkingsapparater, brannslanger, branntepper
 • I tette trehusmiljøer eller større bygninger med flere boenheter bør det installeres delvis- eller heldekkende automatiske slokkeanlegg

Søk tilskudd til brannsikring i tette trehusområder 

Søknadsskjema og mer informasjon om tilskudd til brannsikring i tette trehusområder. Gjelder definerte områder i Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer. 

Les mer om brannsikring

Her finner du gode råd om brannsikring i gamle trehus. (PDF, 36 MB)