Natur- og klimakonferansen 2023

Hvordan skal vi jobbe med natur- og klimakrisa i Innlandet? Det er hovedtema under konferansen 8. og 9. november på Scandic Hamar. 

Lågendeltaet - Klikk for stort bilde Reidar Gregersen/NRK

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviterer til Natur- og klimakonferansen 2023. 

Ansatte og politikere i kommunene i Innlandet inviteres til felles statusoppdatering, samarbeid og diskusjon om hvordan vi framover skal jobbe med handlingsprogrammet i ny regional plan for klima, energi og miljø.

Velkommen!

Program

Foredragsholdere

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Gaute Gangås hos Statsforvalteren eller Kristin Stavnem hos Innlandet fylkeskommune dersom du har spørsmål om Natur- og klimakonferansen.