Nyhetsbrev

I 2024 og 2025 vil vi invitere til samlinger, kurs og befaringer for å belyse aktuelle tema innenfor klimavennlig bygging. 

Aktivitetene er rettet mot byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndverkere, byggevareprodusenter og byggevareleverandører.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 

Eksempler på tidligere nyhetsbrev fra Klimavennlige bygg Innlandet