Hamar: 40 samlet til seminar om klimavennlige bygg

Torsdag morgen 11. januar var mye kompetanse samlet i lokalene til Bylab Hamar for å lære og dele erfaringer. 

Mange mennesker på et møte om klimavennlige bygg - Klikk for stort bildeFørti personer var samlet på Bylab Hamar under det første av fire frokostseminarer i regi av Klimavennlige bygg Innlandet. Chris McCormick

Førti personer fra fylkeskommune og kommuner, arkitektfirmaer, entreprenørfirmaer og andre aktører i byggenæringen møtte frem på seminaret for å lære og dele erfaringer rundt klimavennlige bygg. 

Samlingen var det første av fire frokostseminarer som arrangeres i regi av Klimavennlige bygg Innlandet. 

Hva er et klimavennlig bygg?

Eivind Selvåg foreleser om klimavennlige bygg - Klikk for stort bildeEivind Selvig i prosjekgruppa innledet om Hva er et klimavennlig bygg? Mari Blokhus Nordtun

Møtet ble åpnet med en orientering om prosjektet, og Eivind Selvig innledet om temaet Hva er et klimavennlig bygg? 

Det finnes ingen klare svar på spørsmålet, men målet må være at bygget har et vesentlig lavere klimafotavtrykk enn de som er bygget etter «vanlig» praksis. 

– De klimavennlige byggene har materialer som gir lavt klimaavtrykk, men også en god andel av ombruk. Energiforbruket bør være lavt, og andelen fornybar energi må være høy. Dessuten har både utslipp på byggeplass, valg av byggegrunn og lokalisering av hensyn til transport mye å si for totalen, forklarte Selvig.

Prosjektet legger vekt på klimavennlig materialvalg

I prosjektet Klimavennlige bygg Innlandet har man valgt å legge vekt på klimavennlig materialvalg, selv om det er summen av alle innsatsområdene som skal bidra til det overordnede målet; nemlig å få redusert CO2-utslippene betraktelig i norsk byggenæring, som i dag står for en betydelig andel av vårt samlede utslipp.

Drivkrafthuset i Hamar

Fire menn som står foran presentasjonsskjermen - Klikk for stort bildeMorten Nilsen (StudioNSW arkitekter), Olav Sletner (Utstillingsplassen Eiendom), Jan Inge Brudeli og Dag Stenersen (Betonmast Innlandet) presenterte det nye Drivkrafthuset i Vangsvegen, Hamar. Mari Blokhus Nordtun

Til møtet på Bylab var tre aktører hentet inn for å fortelle om sitt arbeid med det nyåpnede Drivkrafthuset i Hamar. 

Bygget på nærmere 13 000 m2 sto klart i november 2023 etter en imponerende byggeperiode på 22 måneder. Både utbygger Utstillingsplassen Eiendom, leietaker Eidsiva og entreprenør Betonmast Innlandet har klare ambisjoner for bærekraft. 

Dette gjorde seg utslag i blant annet i bruk av miljøvennlig, renset miljøbetong som gir 75 % lavere klimautslipp enn tradisjonell betong, og gjennomgående bruk av robuste materialer. 

Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent, og har status som passivhus, med lekkasjetall på 0,3. Det er tilknyttet Eidsiva bioenergi sitt fjernvarmeanlegg, og fjernvarmen ble også benyttet til byggtørk. I tillegg har man absorbtiv kjøling og solcelleanlegg på taket.