Klimatilpasningsnettverk i Innlandet

Nettverk for klimatilpasning i Innlandet er en møteplass for kommunene i Innlandet. Nettverket skal øke oppmerksomhet, heve kompetanse og forbedre samarbeidet om klimatilpasning lokalt og regionalt i Innlandet.  

Fylkeskommunen, Statsforvalteren, NVE og kommunene har alle sine roller med hensyn til klimatilpasning. Klimaendringene virker lokalt, og kommunene har en sentral rolle som beslutningstaker når en skal tilpasse seg endringene. Vi ser derfor fordeler ved å ha et tettere samarbeid om klimatilpasning.

Flom i Gudbrandsdalslågen i 2017 - Klikk for stort bildeFlom i Gudbrandsdalslågen i 2017

Nettverket skal bidra til læring, samarbeid, kunnskapsutveksling og nettverksbygging, og gjøre kommunene i Innlandet enda bedre rustet til å håndtere klimaendringene. Gjennom fysiske og digitale samlinger tar vi opp relevante tema, får gode faglige foredrag og diskuterer aktuelle case.

Alle kommunene i Innlandet inviteres til å delta i nettverket. Deltakerne har ansvar for å melde inn relevante tema til møtene. 

Meld deg inn - be om tilgang!

Presentasjoner og andre relevante dokumenter deles i kanalen Klimatilpasningsnettverk i Innlandet i teams-gruppa Samfunnsutvikling Innlandet. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilgang til denne kanalen.  

Organisering

Det ble etablert en prosjektgruppe for nettverket i 2021, og i 2022 fikk nettverket oppstart-støtte av Miljødirektoratet. Prosjektgruppa består av NVE, Statsforvalteren i Innlandet, KS, Hamar kommune, Rendalen kommune og Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle.

Nettverket skal koordineres slik at det ikke overlapper, men utfyller, andre nettverk og råd som eksisterer i dag - for eksempel fylkesberedskapsrådet.