Fortsetter viktig samarbeid

Hovedutvalget for kultur har fornyet partnerskapsavtalene for 4 nye år med Innlandet idrettskrets og Olympiatoppen Innlandet.

En mann og tre kvinner smiler mot kamera etter fornyelse av avtale. - Klikk for stort bildeFra venstre: Tom Svellet (hovedutvalgsleder Kultur, IFK), Ragnhild Sveen (IFK), Tina Thorsen (organisasjonsleder Innlandet idrettskrets), Inger Fløgum (styreleder Innlandet idrettskrets) Innlandet fylkeskommune

Innlandet idrettskrets og Olympiatoppen Innlandet har i en årrekke vært viktige samarbeidspartnere for Innlandet fylkeskommune, og 13. mars vedtok hovedutvalget for kultur en fornyelse avtalene og en bevilgning til sammen 5,6 millioner kroner årlig i perioden. 

Gjensidig forpliktelse

Avtalen inneholder en gjensidig forpliktelse om å jobbe for mer og bedre tilrettelagt idrett og fysisk aktivitet for alle innbyggere i Innlandet. 

Ragnhild Sveen og Tina Thorsen smiler mens de signerer fornyelse av avtale.  - Klikk for stort bildeFornøyd med fornyelse avtale. Fra venstre: Ragnhild Sveen (IFK) og Tina Thorsen (organisasjonssjef Innlandet idrettskrets) Innlandet fylkeskommune

Idrettens overordnede ledd

Innlandet idrettskrets er idrettens overordnede ledd i Innlandet. De har ansvar for rammevilkår, forvaltning av idrettens lovverk, kompetanse- og aktivitetsutvikling, samt serviceoppgaver overfor idrettsråd, kommuner, særkretser og idrettslag. 

Innlandet idrettskrets har tatt et særlig ansvar for arbeidet med kjønnsbalanse innen idretten, samt videreutvikling av politiattestordningen for bedre forebygging av overgrep innen idretten.

Jostein Buraas og Ragnild Sveen smiler og ser inn i kamera mens de tar hverandre i hånda.  - Klikk for stort bildeJostein Buraas (leder Olympiatoppen Innlandet) og Ragnhild Sveen (seksjonssjef idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Innlandet Fylkeskommune) Innlandet fylkeskommune

Pådriver for regional toppidrettsutvikling

Olympiatoppen Innlandet er et av Olympiatoppens regionale ledd, og skal være en pådriver for regional toppidrettsutvikling i tråd med Olympiatoppens mål, strategier og prioriteringer. 

Den viktigste målgruppen er morgendagens toppidrettsutøvere, noe som omfatter arbeid mot klubb-, trener- og ledermiljøer, samt utvikling og tilrettelegging for satsende utøvere bosatt i regionen.

Sammen for styrket frivillighet og inkludering

Innlandet idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet og Innlandet fylkeskommune skal jobbe sammen for styrket frivillighet og inkludering, arrangementsutvikling, behovsbasert anleggsutvikling, samt tilrettelegging for aktivitet og tilbud til både breddeidretten, toppidretten og morgendagens toppidrettsutøvere. Sammen skal vi jobbe kunnskapsbasert. 

Ved å delta i nettverks- og kompetansearbeid skal vi sammen jobbe for å kunne tilby råd og veiledning, samt fremme samarbeid også mellom idrettslag, idrettsråd og kommuner for et bredere idrettstilbud i hele fylket.