Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis

Målet med prosjektet var å ruste opp bibliotekansatte i Norge til å arbeide samskapende. 

Øystein Stabell - Klikk for stort bildeØystein Stabell Marius Græsby

Samskaping skjer når offentlige organisasjoner utvikler og skaper velferdsløsninger sammen med innbyggere.

Fylkessamarbeid

Prosjektet ble ledet fra Innlandet fylkesbibliotek, med rådgiver Øystein Stabell som prosjektleder. 

Deltakere i prosjektet har vært Fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland, Viken og Innlandet.

Sluttrapport

Nå foreligger sluttrapporten om arbeidet. 
Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis (2022-2023) Sluttrapport

Prosjekteierne ønsket med dette nye prosjektet å ta interesserte bibliotekansatte videre fra prosjektet «Biblioteket som samskaper» (2018-2020), ut i praksis.

Fornyet nettkurs

innlandet fylkesbibliotek - Klikk for stort bildeSamskaping Ferskvann

Nettkurset «Startpakke for samskaping» er videreutviklet og fornyet på bibliotekutvikling.no.  

I startpakken er det samlet metoder og verktøy som prosjekteierne selv har gode erfaringer med fra samskapende prosesser.

 Metodene er utviklet sammen med folk som har erfaring og engasjement i det å skape nye løsninger sammen med innbyggere.

—  Startpakka skal være enkel å ta i bruk av alle som vil arbeide med samskaping, forteller Øystein Stabell, prosjektleder for samskaping i Innlandet fylkesbibliotek.

Startpakken ble ferdigstilt i mai 2023 og er allerede godt kjent blant bibliotekansatte. Den er også presentert for andre offentlige ansatte. Anette Danielsen, rådgiver i Viken fylkesbibliotek, skrev artikkelen «Samskaper gode møteplasser» som er publisert i Kommunespeilet og gir en god omtale og eksempler på praktisk samskaping i kommunene.

Startpakke for samskaping er støttet av Nasjonalbiblioteket og kan brukes av alle via bibliotekutvikling.no. Nasjonalbiblioteket har støttet prosjektet Samskaping – fra planverk til hverdagspraksis (2022- 2023) med 500 000 kr.

Nasjonalbiblioteket har skrevet en lengre artikkel på bibliotekutvikling.no.