Om IKA Opplandene

IKA Opplandene kommunalt oppgavefelleskap (KO) er et interkommunalt arkivdepot for kommuner i Innlandet og Akershus. Innlandet fylkesarkiv er vertskap og er ansvarlig for tjenesteleveringen.