Migrasjon og identitet – en markering av utvandrerjubileet i 2025

Innlandet fylkeskommune skal i 2025 ha fokus på temaene migrasjon og identitet. Bakgrunnen er at det da er 200 år siden den første norske utvandringen til Nord-Amerika.  

Passasjerer i lugaren om bord på skipet S.S. Hellig Olav i 1904.  - Klikk for stort bildeUtvandrere fra Norge om bord på skipet S.S. Hellig Olav i 1904. Passasjerer i lugaren. Wilse, Anders Beer, Norsk Folkemuseum

Bakgrunn

Anno utvandringsmuseet på Hamar er nasjonalt sekretariat for jubileet og markeringen «Crossings 200». Les mer om Crossing 200 på utvandrermuseet.no

Utvandringsmarkeringen inngår også i jubileumsstafetten «Norge i tusen år – Nasjonaljubileet i 2030. Les mer om Nasjonaljubileet 2030 på norgeitusenaar.no   

Hva skal skje?

Det blir mange ulike markeringer i løpet av året, som for eksempel foredrag, konkurranser, utstillinger og ulike ungdomsprosjekter.

I 2025 skal befolkningen i Innlandet, Norge og samarbeidspartnere i USA oppleve at nasjonen Norge har migrasjon og identitet ekstra høyt opp på agendaen. 

Kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune deltar i markeringen med egne prosjekter, informasjon, koordinering og samarbeid. Migrasjon og identitet er overordnet tema, og vi vil jobbe med prosjekter både fra samtiden og vår historiske arv. Det har bodd folk i Innlandet i over 10 000 år, så her er det mye spennende å dykke inn i. 

Har du ideer eller innspill?

For markeringsåret ønsker vi oss spennende prosjekter og et bredt offentlig ordskifte – med barn og unge som viktig målgruppe, men også befolkningen generelt. 

Vi ønsker oss prosjekter som kan bidra til inkluderende og gode felleskap for framtiden.

Kom gjerne med tanker og ideer til oss:

Send e-post til prosjektleder Bjørg Ida Berget

Prosjektgruppa

I prosjektgruppa er alle seksjonene på kulturavdelingen representert: 

Fylkesarkivet

Kulturarv

Den kulturelle skolesekken

Fylkesbiblioteket

Kunst og kultur