Bevaring og kassasjon

I tråd med Riksarkivarens anbefaling er det utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan.

Bevarings- og kassasjonsplan

Hvis kommunen ikke har en egen bevarings- og kassasjonsplan, kan denne planen gjelde for kommunen:

Bevarings- og kassasjonsreglement IKA Opplandene (PDF, 2 MB)

Riksarkivarens forskrift

Reglene omhandler bare det vi SKAL beholde. Det er dermed et minimumskrav for bevaring som er beskrevet i forskriften:

Bevaring og kassasjon, kapittel 7