Avsluttede høringer

Høringsdokumentene blir liggende ute i seks måneder etter høringsfristen.

Høring: Fv. 2330 Lynnebakka

Vi starter opp prosess for reguleringsplan for fv. 2330 Lynnebakka i Gran kommune. Frist for å komme med innspill er 18. september 2023.

Sørsamisk navn på Innlandet

Si din mening om forslag til sørsamisk navn på Innlandet og Innlandet fylkeskommune innen 15. september 2023.

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2024-25

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring for skoleåret 2024-2025 i Innlandet fylkeskommune er lagt ut på høring. Høringsfristen er 27. august 2023.

Vil frede Femundshytta

Varsel om oppstart av fredningssak for Femundshytta. Frist for innspill er 20. august 2023.

Høring av forslag til reguleringsplan for fv. 222 Vik bru i Stange kommune

Målet er tilpasning av eksisterende fylkesveg, fortau og gang- og sykkelveg. Planforslaget er ute på høring til 30. juni 2023.

Vil frede Lillehammer brygge

Varsel om oppstart av fredningssak for Lillehammer brygge. Frist for innspill er 26. juni 2023. 

Varsel om oppstart av reguleringsplan fv. 27 Venabygdsvegen/Rondevegen

Hensikten med planarbeidet er å forbedre trafikkavvikling og sikkerhet for både kjørende, gående og syklende på strekningen forbi Venabygd kirke. Fristen for innspill er 18. juni 2022.

Oppstart reguleringsplan fv. 210 Kavlerud-Vestmo i Våler kommune

Vi varsler i samarbeid med Våler kommune oppstart av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 210 på strekningen Kavlerudkrysset-Vestmo. Fristen for innspill er 22. mai.