Høringer og offentlig ettersyn - Innlandet fylkeskommune

Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker, inviterer fylkeskommunen berørte parter til å komme med innspill gjennom høringer.

Når vi har saker som er ute på offentlig høring, blir høringsdokumentene lagt ut i oversikten under.

Hvem kan sende innspill?

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svarene skal sendes inn, finner du i den enkelte saken under.

Avsluttede høringer

Høringsdokumentene blir liggende ute i seks måneder etter høringsfristen.
Du finner dem under avsluttede høringer.

Dame balanserer på kantsteiner

Hvordan skal Innlandet bli et mer inkluderende samfunn? Vi vil høre din mening! Regional plan for det inkluderende Innlandet er ute på høring med frist 15. oktober.

Til toppen