Høringer - Innlandet fylkeskommune

Forslag til reguleringsplan for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs fv. 210 mellom Skjefstadfossen og Glomdalsmuseet er lagt ut til offentlig høring og ettersyn.

Innlandet fylkeskommune varsler oppstart av utarbeidelse av reguleringsplan langs fylkesveg 227 Bjørgedalsvegen mellom Gjerluvegen/Kvemyrvegen og Kylstad skole. Fylkeskommunen ønsker innspill til planoppstarten innen 30. juni 2020.

Til toppen