Høringer og offentlig ettersyn - Innlandet fylkeskommune

Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker, inviterer fylkeskommunen berørte parter til å komme med innspill gjennom høringer.

Når vi har saker som er ute på offentlig høring, blir høringsdokumentene lagt ut her.

Hvem kan sende innspill?

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svarene skal sendes inn, finner du i den enkelte saken under.

Avsluttede høringer

Høringsdokumentene blir liggende ute i seks måneder etter høringsfristen.
Du finner dem under avsluttede høringer.

Forslag om gebyr for saksbehandling av gravetillatelser langs fylkesveger i Innlandet er på høring til 1. mars.

Forskrift om gebyr for saksbehandling av gravesøknader er lagt ut på høring med høringsfrist 1. mars 2022.  

Valgstyret ved fylkesordfører Even Aleksander Hagen inviterer til digitalt høringsmøte.

Alle kan si sin mening om Innlandet fylkeskommunes framtid, både skriftlig og i digitalt høringsmøte 3. februar.

Til toppen