Høringer og offentlig ettersyn - Innlandet fylkeskommune

Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker, inviterer fylkeskommunen berørte parter til å komme med innspill gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Når vi har saker som er ute på offentlig høring, blir høringsdokumentene lagt ut på denne siden.

Hvem kan sende innspill?

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svarene skal sendes inn, finner du i den enkelte saken under.

Avsluttede høringer

Høringsdokumentene blir liggende ute i seks måneder etter høringsfristen.
Du finner dem under avsluttede høringer.

illustrasjon organisering

Saken om harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring er lagt ut på høring med høringsfrist 28. april 2021.

Planprogrammet for Regional plan for inkluderende Innlandet sendes på høring med høringsfrist 7. mai.

Planprogrammet for Regional plan for samfunnssikkerhet sendes på høring med høringsfrist 7. mai.

Planprogrammet for Regional plan for klima, energi og miljø sendes på høring med høringsfrist 7. mai.

Gjøvik kommune og Innlandet fylkeskommune har lagt ut reguleringsplanen på høring til 12. mai.

Handlingsprogrammet for fylkesveger sendes på høring med høringsfrist 22. mai 2021.

Vegnettsplanen for Innlandet er på høring til 23. april.

Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027» og «Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027». 

Til toppen