Reguleringsplan fv. 215 Osvoll bru på høring og offentlig ettersyn

Innlandet fylkeskommune har lagt forslag til reguleringsplan for ny Osvoll bru på fv. 215 i Åmot kommune ut på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget omfatter:

  • Skifte ut eksisterende Osvoll bru med ny bru i betong.
  • Endre tre avkjøringer på begge sider av brua.

Uttalelser/innspill til planen

Du kan lese plandokumentene på:

Du kan sende innspill til planen til post@innlandetfylke.no eller per post til
 

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Det er fint om du merker oversendelsen med saksnummer 2020/518.

Åmot kommune skal ha kopi av alle innspill. Kopien av ditt innspill kan du sende til postmottak@amot.kommune.no eller til

Åmot kommune
Rådhuset
Torget 1
2450 Rena

Frist for å sende inn innspill er 31. mars 2020.

Videre planprosess

Etter høringsperioden har gått ut, vil Innlandet fylkeskommune sammenstille merknadene til planforslaget og vurdere eventuelle endringer. Endelig planforslag oversendes Åmot kommune for sluttbehandling.

Til toppen