Vil ha sørsamisk navn på Innlandet

Flertallet av politikerne i fylkesutvalget er positive til det sørsamiske navnet Sisdajve på Innlandet.

Det samiske flagget i rødt, blått, gult og grønt - Klikk for stort bilde Mostphotos

Saken skal endelig behandles i fylkestingsmøtet i midten av desember.

Forslaget til navn ble sendt ut på høring i juni. Det kom inn fire høringsforslag, og alle støtter de framlagte forslagene, som er:

  • Innlandet – Sisdajve
  • Innlandet fylke – Sisdajven fylhke
  • Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

Bakgrunn

Innlandet fylkeskommune og Sametinget har to samarbeidsavtaler: en overordnet avtale og en egen avtale om kulturminnevern.

– Innlandet er et samisk fylke. Samene er urfolket vårt. Gjennom avtalen med Sametinget har fylkeskommunen forpliktet seg til å fremme samisk språk, sa Mona Cicilie Stormoen (Ap).

I et møte mellom ledelsen i fylkeskommunen og Sametinget i mars 2023 ble samisk navn framhevet som et viktig tiltak for å følge opp den overordnede avtalen.

Alle offentlige organer som skal vedta hvordan stedsnavn skal skrives, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten. For samiske navn er Sametinget stedsnavntjenesten.

Videre prosess

Det er fylkestinget som gjør det endelig vedtaket i den fylkeskommunale saksgangen. Deretter må fylkeskommunen sende en søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet. Regjeringen må deretter fremme forslag til Stortinget om endring av navn.

Hvis fylkestinget vedtar å sende søknad til departementet etter behandlingen i midten av desember, kan vi forvente at Sisdajven fylhketjïelte kan presenteres som samisk navn på Innlandet fylkeskommune i løpet av 2025.

For fylkeskommunen vil sørsamisk navn ha både praktiske og økonomiske konsekvenser. Blant annet må vi se på skilting av fylkeshus, logo, skilting av veger og digitale maler.

Politisk behandling

Truls Gihlemoen (Frp) er negativ til eget sørsamisk navn.

– Ikke overraskende kommer vi i Frp til å stemme imot. Dette er bortkastet bruk av skattebetalernes penger, sa Gihlemoen og varslet samtidig at han trolig vil si mer om dette når fylkestinget skal behandle saken.

Innstillingen til fylkeskommunedirektøren fikk 13 av 15 stemmer og sendes videre til fylkestinget.

Les sakspapirene PS 153/023

Vedtatt i fylkestinget

Fylkestinget behandlet saken i midten av desember. Innstillingen fra fylkesutvalget ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet.