Vil gi penger til Senter for Bygdekultur

Fylkesutvalget gikk imot innstillingen til fylkeskommunedirektør Tron Bamrud.

En stor hvit og en stor brun bygning - Klikk for stort bildeHjerleid Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Senter for Bygdekultur AS har søkt fylkeskommunen om 5 millioner kroner til utviklingsprosjekt på Hjerleid. Denne søknaden ble behandlet i fylkesutvalget tirsdag.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamruds innstilling til politikerne var å avslå søknaden med begrunnelsen at det ikke er penger igjen på årets budsjett.

Vil gi 1 million kroner i år

Hanne Alstrup Velure (H) var uenig i denne innstillingen og la fram et alternativt forslag på vegne av H, FrP, MDG, Sp, SV og Ap. 

De foreslår å gi 1 million kroner til Senter for Bygdekultur AS i forbindelse med at de overtar bygninger fra fylkeskommunen. Pengene skal tas fra generelt disposisjonsfond.

2 millioner kroner til

De ber også om at fylkeskommunedirektøren innarbeider 1 million kroner for 2024 og det samme for 2025 i budsjettet.

– La oss håpe at den økonomiske støtten fylkesutvalget går inn for, vil være det som er utløsende for at de nå endelig kommer skikkelig i gang med noe de har jobbet for i mange år, sa Aud Hove (Sp).

– Ulovlig vedtak

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud opplyste fylkesutvalget at de kun har fullmakt til å bevilge 500 000 kroner fra disposisjonsfondet, og at et vedtak på 1 million kroner vil være ulovlig.

Hanne Alstrup Velure (H) foreslo da at de sender saken videre til fylkestinget med det omforente forslaget som innstilling fra fylkesutvalget.

Dette var alle i fylkesutvalget enige i.

Vil øke aktiviteten på Hjerleid

Det senteret søker om midler til, er et femårig prosjekt med mål om ny aktivitet på Hjerleid. Dette er blant annet kurs for lærere i grunnskolen, etablere opplæringskontor for tradisjonshåndverksfag og utleie til håndverksbedrifter.

Hjerleid ble etablert så tidlig som i 1886 som «håndgjerningsskole for gutter». I 1977 ble den til Hjerleid vidaregåande skule. Denne ble avviklet i 2016, og Senter for Bygdekultur AS har overtatt deler av bygningsmassen.

I dag er det fortsatt et videregående skoletilbud i privat regi på Hjerleid med utdanning innen blant annet håndverk, design og produktutvikling, og trearbeid. Dette utfyller fylkeskommunens egne tilbud med fag som kultur- og bygningsvernet er avhengig av.  

Les sakspapirene PS 127/2023