Klimafotavtrykket i fylkeskommunen blir mindre

Innlandet fylkeskommune har redusert klimagassutslippet i virksomheten med 12 prosent fra 2022 til 2023.

Svart og brunt fotspor i grønt gress - Klikk for stort bilde Mostphotos

Det viser det årlige klimaregnskapet for 2023. Dette er en status på fylkeskommunens arbeid for å redusere klimagassutslipp, også kalt klimafotavtrykk. 92 prosent av fylkeskommunens klimafotavtrykk skyldes innkjøp av varer og tjenester.

Det samlede klimagassutslippet i fylkeskommunen ble redusert med 12 prosent fra 2022 til 2023. 

– Vi er altså på rett veg, men utslippene må videre ned. Det er viktig å jobbe mer systematisk i egen organisasjon med å stille relevante krav ved kjøp av varer og tjenester, sa Mats Ellingsen (H).

Den største reduksjonen har skjedd i innkjøpskategorien bygg og infrastruktur.

Veg og skole

Det er også denne kategorien som har det største klimafotavtrykket i organisasjonen, med 42 prosent av det totale utslippet. Her utgjør fylkesveger mer enn ¾-deler av utslippene.

Forbruksmateriell og utstyr utgjør 22 prosent av det totale utslippet. Innenfor denne kategorien er det innkjøp til videregående opplæring som har størst fotavtrykk.

Den tredje største kategorien er innkjøp av private tjenester, med 20 prosent utslipp. Utslipp fra buss utgjør den største delen av denne innkjøpskategorien.

Når vi ser på fordelingen på tjenesteområder, er det videregående opplæring og fylkesveger som har størst fotavtrykk, med 36 prosent hver av de totale utslippene.

Tiltak for å redusere fotavtrykket

I klimaregnskapet er det også listet opp tiltak for å få ned utslippene. Noen av disse er allerede satt i gang. Blant annet resirkulerer vi IT-utstyr i samarbeid med Atea. Vi har også startet jobben med å bytte ut alle fossilbiler med elbiler. Dessuten jobber vi med mer energieffektive bygg og fornybar energiproduksjon på egne bygg.

Det er også et krav om at fylkeskommunale byggeplasser skal være utslippsfrie.

Fossilfri innen 2025

I 2020 vedtok fylkesutvalget at Innlandet fylkeskommunes virksomhet skal være fossilfri innen 2025. De bestemte også at fylkeskommunen skal jobbe for å kutte i indirekte utslipp gjennom å redusere klimafotavtrykket fra organisasjonens forbruk av varer og tjenester.

For å måle dette, blir det utarbeidet årlige klimaregnskap. Gjennom dette kan vi se hvilken påvirkning fylkeskommunens virksomhet har på samfunnet i form av klimagassutslipp. Slik kan vi spore effekten av tiltak vi har satt i gang for å redusere klimagass og for å identifisere viktige satsingsområder framover.

Klimafotavtrykket til en virksomhet viser den totale mengden klimagassutslipp virksomheten forårsaker gjennom aktivitet, energiforbruk og innkjøp av varer og tjenester.

Politisk behandling

Steffen Tingvoll Evensen (Frp) fremmet et alternativt forslag. Der understreket han blant annet at organisasjonen skal stille relevante klima- og miljøkrav ved anskaffelser, men at disse kravene ikke skal utløse symbolske og fordyrende klimatiltak som hindrer vekst og utvikling.

Forslaget fikk ikke flertall. Innstillingen ble dermed vedtatt med 51 stemmer.

Les sakspapirene PS 47/2024

Se debatten i nett-tv