Klær med gruppenavn blir forbudt på skolene

Etter en lang debatt falt flertallet i fylkestinget ned på å forby klær med gruppetilhørighet på videregående skoler.

Flere ungdommer med russeklær sett bakfra i russetog - Klikk for stort bildeVanlige russeklær er lov på skolene, men ikke klær eller symboler som viser gruppetilhørighet. Mostphotos

Målet er å skape en mer inkluderende russetid.

Tematikken kom opp i behandlingen av saken om skoleregler for de videregående skolene i Innlandet.

Da saken ble behandlet i hovedutvalg for utdanning, fremmet Høyre, Ap og MDG forslag om å forby bruk av symboler og effekter på videregående skoler for å markere grupper eller egne gjenger, for eksempel russegrupper.

Forslaget fikk flertall og ble dermed hovedutvalgets innstilling til fylkestinget, som skulle sluttbehandle saken torsdag.

– Negativ ordlyd

– Vi er nok enige om målet, men ikke om midlene sa Aud Hove (Sp).

Alle partiene i fylkestinget er nemlig enige om at det bør gjøres noe med russefeiringen.

– Vi ser at forslaget har en god intensjon. Men jeg synes ordlyden er veldig negativ og kan tolkes som om russen som gruppe har som formål å ekskludere andre medelever gjennom å bruke symboler og effekter, sa Bente Fossum (Sp) da hun fremmet et endringsforslag til punktet om forbud til gruppeklær.

– I endringsforslaget til Senterpartiet vil vi at eleven skal bidra til at alle medelever blir inkludert i fellesskapet i russetiden, fortsatte Fossum.

Vil ikke ha forbud

Frp, som for anledningen hadde fått laget seg egne gruppegensere, mener det ikke er fylkestingets oppgave å bestemme hva elever skal kunne gå med av symboler.

– Ekskludering løses ikke med symboltiltak, sa Steffen Tingvoll Evensen da han la fra forslag på vegne av Frp og Venstre om å stryke punktet om å forby bruk av symboler og effekter på videregående skoler for å markere grupper eller egne gjenger.

Partifelle Truls Gihlemoen påpekte at de fleste politikerne i fylkestinget hadde på seg gruppesymboler i form av partipins.

–  Hvor skal grensa gå for når det er greit med gruppesymboler, og hvem skal bestemme, hvem skal ha siste ordet? Er det lov med partipins og Raufoss- eller Ham Kam-trøye?

Gihlemoen mener vi må bygge sosial kompetanse de to-tre årene fylkeskommunen har ansvaret for elevene, ikke forby gensere.

– Voksne må ta ansvar

Hans Kristian Enge (Ap) viste til en undersøkelse gjort i Akershus, der ungdommen hadde fått spørsmål om russetid som tema.

– De sier at dette er ungdommens problem, men at det er de voksne som må ta ansvar. Og det er det vi gjør. Vi som skoleeier må ta ansvar, sa han.

Han ble supplert av partifelle og fylkesordfører Thomas Breen.

– Nå må vi ta et ansvar for en utvikling vi ikke liker, spesielt når vi ser konsekvensene av ekskludering og ekstremt kjøpepress og at det kommersielle får lov til å drive på relativt fritt. Denne utviklingen vil jeg være med på å snu. Nå er det anledning for oss som skoleeier å si «nå er det nok!».

Evaluering

Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet et tilleggsforslag på vegne av MDG, Ap, Høyre og Pensjonistpartiet om at de nye skolereglene og arbeidet med inkluderende russetid skal evalueres innen skoleåret 2025/2026 og at Innlandets ungdomsråd skal inkluderes i dette arbeidet.

I tilleggspunktet ber de også fylkeskommunedirektør Tron Bamrud om en prosess for å jobbe videre med inkluderende russemarkering.

Votering

Forslaget fra Sp falt med 12 stemmer. Heller ikke forslaget fra Frp og Venstre fikk flertall, med 9 stemmer.

Innstillingen fra hovedutvalget fikk 52 stemmer og ble vedtatt. Frp stemte imot.

Tilleggsforslaget fra MDG, Ap, Høyre og Pensjonistpartiet ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 52/2024

Se debatten i nett-tv