Få endringer i skoletilbudet

På grunn av utredningen av skole- og tilbudsstruktur, er det få endringer i tilbudet som lyses ut for neste skoleår.

Elever som jobber sammen  i et klasserom - Klikk for stort bilde Mostphotos Det betyr at elevene i videregående skole kan søke på nesten de samme tilbudene som for dette skoleåret.

Det er innstillingen fra hovedutvalg for utdanning til fylkestinget, der denne saken skal sluttbehandles.

– Dette er nesten en blåkopi fra i fjor. Årsaken er det pågående arbeidet med skole- og tilbudsstruktur, understreket utvalgsleder Mari Gjestvang (Sp).

Legges ned

Det er noen få endringer fordi noen tilbud har hatt for få søkere over to år. Disse tilbys derfor ikke neste skoleår.

Det gjelder:

  • VG3 dataelektronikerfaget på Skarnes videregående skole
  • VG2 interiør og eksponeringsdesign og VG3 interiør på Sentrum videregående skole i Kongsvinger

VG3 medier og kommunikasjon på Gausdal videregående skole ble satt i gang dette skoleåret. Det er politisk vedtatt å fase ut dette utdanningsprogrammet på denne skolen, og derfor lyses det ikke ut neste år.

Alle andre tilbud som ble lyst ut i fjor, kan elevene søke på for neste skoleår.

Normtallsmodellen

Fylkestinget har vedtatt en modell som sier at det må være minimum 60 prosent oppfylling på et tilbud for at det skal settes i gang. Det er 9 elever på yrkesfaglige tilbud og 18 elever på studieforberedende tilbud.

Politikerne har likevel valgt å sette i gang flere tilbud dette skoleåret som etter normtallsmodellen hadde for få søkere. Dette er fordi det også er andre faktorer som spiller inn, for eksempel behovet arbeids- og næringslivet i Innlandet har for kompetanse.

Hvis et tilbud ikke blir satt i gang på grunn av for få søkere, blir det lyst ut én gang til året etter. Er det fortsatt for få søkere, blir tilbudet lagt ned.

Færre elever

Det blir færre ungdommer i Innlandet, og derfor vil fylkeskommunen få mindre penger fra staten til videregående opplæring.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud understreker at vi må ta høyde for dette i tilbudsstrukturen framover.

– Ved plassering av tilbudene er det viktig å utnytte skolenes eksisterende kompetanse, lokaliteter og utstyr. Det må være et tilstrekkelig elevgrunnlag og tilgang på læreplasser for å kunne sette i gang et tilbud, skriver han i sin vurdering.

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur

Som følge av den varslede nedgangen i antall elever, vedtok fylkestinget høsten 2022 å sette i gang en utredning av skole- og tilbudsstrukturen.

I utredningen skal de se på hvordan vi skal organisere videregående opplæring i Innlandet med færre elever og mindre penger. De skal også se på alternative måter å drive skole på.

Denne utredningen følges opp som en egen politisk sak i 2024.

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg for utdanning.

Det er fylkestinget som skal endelig behandle saken om tilbudsstrukturen for skoleåret 2024–2025 i slutten av oktober.

Les sakspapirene PS 17/2023