Eierskap

Innlandet fylkeskommune forvalter store verdier gjennom sine ulike selskap. 

Eierskapsmeldingen for 2019 gir en samlet oversikt over selskapene som Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune hadde eierinteresser i før sammenslåingen til Innlandet fylkeskommune.

Eierskapsmelding Innlandet fylkeskommune 2020 (PDF, 2 MB)

Til toppen