Logo og grafisk profil

Den grafiske profilen vår skal brukes for å synliggjøre det Innlandet fylkeskommune bidrar med, og oppgavene vi har ansvar for.

Skal du bruke fylkeskommunens logo?

Logoen er Innlandet fylkeskommunes eiendom og skal kun benyttes etter avtale med fylkeskommunen.

Kontakt oss på e-post: grafisk@innlandetfylke.no.

Kontakt oss også dersom du har behov for andre varianter av logoen, spørsmål om bruk eller andre henvendelser om den grafiske profilen.

Designmanualen inneholder regler for hvordan logoen og de grafiske elementene skal brukes. Vi ber om at alle som benytter logoen leser designhåndboka vår.

Designmanual

Logo og fylkesvåpen

 

Andre logoer