Vårrengjøring av fylkesveger i Innlandet i gang

Vårrengjøringen består i å koste og feie grus fra vegene. Det vil også bli plukket søppel langs vegene.  

Vårrengjøringen av fylkesvegene er så vidt i gang, og rengjøringen skal etter planen være ferdig i løpet av mai. 

Skal bedre trafikksikkerhet og redusere vegstøv

Vårrengjøringen av fylkesveger i Innlandet er så vidt i gang.  Rengjøringen vil være ferdig i løpet av mai. - Klikk for stort bildeVårrengjøringen av fylkesveger i Innlandet er så vidt i gang. Rengjøringen vil være ferdig i løpet av mai. Innlandet fylkeskommune

Vårrengjøringen gjøres for å bedre trafikksikkerheten og for å redusere konsentrasjon av vegstøv. 

- Om vinteren er det nødvendig å strø vegene for sikre god trafikksikkerhet og fremkommelighet. Denne grusen må fjernes om våren for bedre sikkerheten og fremkommeligheten blant annet for myke trafikanter. Ved å fjerne vegstøv blir også luftkvaliteten bedre, sier Arne Fredheim, seksjonssjef for vegseksjonen i Innlandet fylkeskommune.   

Vårrengjøringen har startet i sørlige deler av fylket og fortsetter fortløpende i andre deler av Innlandet etter hvert som vegene blir frie for snø og is. 

Kast mindre søppel langs vegene

Årlig kastes det store mengder søppel langs vegene i Innlandet, noe som kan skade både dyreliv og miljø. 

- Vi skal gjøre vårt for å holde det ryddig langs våre veger, men vi trenger hjelp fra trafikantene. Vi har noen oppfordringer til trafikanter som ferdes langs vegene slik at vi tar vare på miljøet, dyrelivet og bidrar til å skape et triveligere lokalsamfunn, sier Arne Fredheim.

Han har følgende oppfordringer til trafikantene for å unngå forsøpling:

  • Ved å oppbevare søppel til en kommer til egnete søppeldunker
  • Bruk flergangsbestikk i stedet for engangsbestikk

Vis hensyn til rengjøringsmannskapene

Feiingen av fylkesvegene vil i hovedsak foregå av saktegående kjøretøy, mens søppelplukkingen vil bli gjort av mennesker som går i vegkanten.  

- Vi ber trafikantene vise hensyn til arbeidene, kjøre forsiktig og respektere henvisningene der vårrengjøringen finner sted, fortsetter Fredheim.