Thomas Breen (Ap) blir ny fylkesordfører

Det er klart etter at Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet De Grønne har inngått et valgteknisk samarbeid.

Thomas Breen (Ap), Hanne Alstrup Velure (H) og Johannes Wahl Gran (MDG). - Klikk for stort bildeThomas Breen (Ap), Hanne Alstrup Velure (H) og Johannes Wahl Gran (MDG). Innlandet Arbeiderparti Høyres Hanne Alstrup Velure blir fylkesvaraordfører.

De tre partiene har til sammen 30 av 57 mandater i fylkestinget, Ap har 18, Høyre har 10 og MDG har 2.

Har fordelt vervene

Det valgtekniske samarbeidet innebærer at de tre partiene har fordelt en rekke verv seg imellom.

Arbeiderpartiet får lederen i hovedutvalg for samferdsel, hovedutvalg for næring og hovedutvalg for kultur. I tillegg får de nestlederen i hovedutvalg for utdanning.

Høyre får lederen i utdanningsutvalget og nestlederen i næringsutvalget og kulturutvalget. Miljøpartiet De Grønne får nestlederen i samferdselsutvalget. I tillegg spesifiserer de i avtalen at MDG får ett medlem i fylkesutvalget.

Opplæring, synlighet og det grønne skiftet

I avtalen mellom de tre partiene skriver de at de har felles mål for opplæring, noe som innebærer å gjennomføre prosessen med skole- og tilbudsstruktur som er satt i gang i Innlandet.

De nevner også nasjonal synlighet som viktig, og at de vil jobbe systematisk for å øke kunnskapen om Innlandet på nasjonalt nivå.

Den siste saken de nevner er det grønne skiftet. De skriver at det grønne skiftet må gjennomføres for å skape god livskvalitet, nye arbeidsplasser og innovasjon.

Konstituerende møte for fylkestinget er 24.–26. oktober på Gjøvik.