Stimulerer til tiltak mot ulykkesutsatte trafikanter

Nylig ble 1 million kroner fordelt til 25 tiltak rettet mot grupper som er mest utsatt for trafikkulykker.

Formålet er å redusere antallet ulykker. Det er Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) som fordelte pengene i sitt møte den 4. mars. 

Fire grupper er spesielt ulykkesutsatte

Anders Brabrand, leder av FTU, og Gunn Marit Lindmoen, nestleder i FTU, har nylig delt ut penger til tiltak mot ulykkesutsatte trafikanter. - Klikk for stort bildeAnders Brabrand, leder av FTU, og Gunn Marit Lindmoen, nestleder i FTU, har nylig delt ut penger til tiltak mot ulykkesutsatte trafikanter. Innlandet fylkeskommune

- Enkelte trafikantgrupper har høyere ulykkesrisiko enn gjennomsnittet, og står for en stor andel av skadene i vegtrafikken. Derfor er det viktig med tiltak rettet inn mot disse gruppene, forteller Anders Brabrand som er leder av FTU.

FTU har derfor bevilget totalt 1 million kroner til tiltak rettet mot

 • unge bilførere
 • eldre trafikante
 • innvandrere
 • MC-førere og syklister

Trafikksikkerhetsutvalget kunngjorde ordningen om forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i november 2023, og FTU hadde mottatt 26 søknader innen søknadsfristen i januar. 

Tiltak rettet mot unge førere

Unge voksne er overrepresentert i trafikkulykker, og tallene er spesielt høye i alderen 16 til 19 år. Antallet drepte og hardt skadde ungdommer har vært relativt stabilt siden 2014. 

- For ungdom er det et godt virkemiddel å skape møteplasser for de som faller utenfor ordinære fritidstilbud. Målet med disse møteplassene er å bidra til bevisstgjøring på egen atferd gjennom inkludering, positive opplevelser, mestringsfølelse og økt sosial kompetanse, fortsetter Brabrand. 

FTU bevilget penger til disse tiltakene rettet mot unge bilførere i 2024:

 • Mekkeverkstedet «Garasjin» i Nord-Aurdal kommune fikk 50 000 kroner til drift av verkstedet og aktiviteter.
 • Kommunene Lom og Skjåk fikk 40 000 kroner til en temadag om sikkerhet og traktorer.
 • Mekkeverkstedet «Bajas» i Elverum fikk 50 000 kroner til drift av mekkeverkstedet og ulike aktiviteter. 
 • Organisasjonen «Motorsport Trysil» fikk 50 000 kroner til drift av isbane og innkjøp av utstyr.
 • Mekkeverkstedet «NMK Trysil i Trysil fikk 50 000 kroner til drift av mekkeverkstedet og kjøring på bane.
 • Organisasjonen «NMK Hamar» fikk 40 000 kroner til drift av motorbane. 
 • «Nord-Østerdalsglatta» på Tynset fikk 51 000 kroner til kjøring på bane, premiering og bevertning.
 • «Fyrverkeriet Ungdomshus» i Vestre Toten kommune fikk 30 000 kroner til en temadag om trafikksikkerhet.
 • «Kultur Comp.» i Vågå fikk 50 000 kroner til aktiviteter og holdningsskapende arbeid.
 • «Solør Mekk & Ragg» fikk 40 000 kroner til drift av mekkeverksted.
 • «LEPRO» i Østre Toten fikk 50 000 kroner til drift av mekkeverkstedet.
 • Åmot kommune har fått 30 000 kroner til drift av mekkeverksted.

Antall eldre trafikanter øker

Dagens eldre lever flere aktive år, og er i større grad enn tidligere mobile som bilister, syklister og fotgjengere.

- Statistikk viser at eldre trafikanter har relativt høy ulykkesrisiko, og det er ulike årsaker til dette. Blant annet reduserer aldring nødvendige ferdigheter i trafikken slik som konsentrasjon, observasjon og behandling av informasjon. Det er derfor viktig med tiltak mot eldre bilførere, forklarer lederen av FTU.

I år har Gausdal kommune fått 2000 kroner og Vågå kommune 5000 kroner til kurs for trafikanter over 65 år.

Opplæring av trafikanter med innvandrerbakgrunn

Resultater fra tidligere studier og erfaringer fra kontrollmyndigheter viser at det er behov for forebyggende tiltak mot trafikanter med innvandrerbakgrunn. 

Trafikksikkerhetsutvalget ga for 2024 Lillehammer læringssenter 70 000 kroner, Ringebu læringssenter 50 000 kroner, Sør-Aurdal kommune 22 000 kroner og Frivillighetssentralen i Vestre Toten 25 000 kroner til kurs og materiell for denne trafikantgruppen. 

215 000 kroner til MC-tiltak

Andelen MC-førere som har blitt drept eller hardt skadd i trafikkulykker har økt fra mellom 5 og 10 prosent på 1990-tallet til over 20 prosent i dag. En årsak til dette er den kraftige økningen i antall MC-er. Vanlige årsaker til MC-ulykker er at de er lite synlige i trafikkbildet og manglende erfaring og kjøreferdigheter. 

- Det er derfor viktig med trafikksikkerhetsdager og informasjon om kjøreferdigheter, kjøreatferd, synlighet i trafikken og bruk av riktig sikkerhetsutstyr, forklarer Anders Brabrand. 

Trafikksikkerhetsutvalget har derfor fordelt penger til kjøretrening og sikkerhetskurs til «NMCU Innlandet», Skandinavisk MC-museum i Eidskog og «Wima Norway». SMC Magnor fikk også 50 000 kroner til drift av mekkeklubb for ungdom. 

Ønsker flere sykler

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd er om lag ti gangere høyere for syklister enn for bilførere. 

- Det er et mål om å øke omfanget av gåing og sykling fordi det bedrer folkehelsen, gir mindre helseskadelig utslipp og reduserer utslipp av klimagasser. Vi ønsker derfor å stimulere til økt bruk av sykkelhjelm og at syklister blir mer synlig i trafikken, forteller Brabrand avslutningsvis. 

Syklistenes Landsforening har derfor fått 25 000 kroner til innkjøp av sykkellykter til bruk i en «Synlig syklist»-aksjon.