Snart 100 år gammel bensinstasjon har igjen blitt en perle

Den holdt på falle fra hverandre. Nå har bensinstasjonen nord i Lillehammer fått nytt liv. 

I oktober sto nyrestaurerte Fagstadløkken bensinstasjon ferdig. Etter flere års arbeid har den gamle stasjonen fra 1925 i Gudbrandsdalsvegen gjenoppstått med nye funksjoner. 

Bensinstasjonen er et viktig samferdselshistorisk kulturminne. Den forteller om hvor viktig bilen var i samfunnsutviklingen i det 20 århundret. Etter restaureringen har bensinstasjonen blitt et kulturhistorisk smykke.

Det konstaterer seniorrådgiver kulturarv Tore Røbergshagen, som har vært med i restaureringsprosessen siden start. 

Det er lenge siden det gikk an å kjøpe bensin her. Nå er kjelleren sykkelparkering med verksted og smørebod. I selve bensinstasjonsbygget er det lagt til rette for næringsvirksomhet. Kanskje det blir butikk eller en koselig kafe her. 

Bruksbygninger med forseggjort arkitektur 

gammel bensinstasjon i Lillehammer.  - Klikk for stort bildeNytt liv for Fagstadløkken bensinstasjon i Lillehammer. Mikkel Marhaug.

Utbyggingen av bensinstasjoner i Norge skjøt for alvor fart på 1920-tallet. Dette var lenge før det fantes noen massebilisme her til lands. 

De første bilene hadde så smått kommet på veiene rundt århundreskiftet, men de var få og et sjeldent syn utenfor de store byene. Men etter første verdenskrig skjedde det plutselig en eksplosjon i antall kjøretøyer. 

I hovedstaden Kristiania ble antallet biler tredoblet i løpet av 1919 og året etter var hele 2500 firehjulinger registrert i byen. Og veksten den bare fortsatte.

Med den voksende bilismen kom behovet for steder å fylle drivstoff.  I Kristiania åpnet byens første bensinstasjon i 1922 på Grev Wedels plass. Mange bensinstasjoner var bare en enkel pumpe med et lite skur, men etter hvert fikk flere anlegg også en mer forseggjort arkitektur. Her ble det hentet inspirasjon fra greske og romerske tempel, noe som førte til at stasjoner ble utstyrt med tempelgavl og søyler. Helt i tråd med datidens nyklassisistiske stil. 

Allerede i 1925 fikk Lillehammer bensinstasjon på Fagstadløkken. Den lille tempelstasjonen med sine to grønne pumper er tegnet av arkitekt Øivind Lande. Anlegget ble oppført for oljeselskapet MIL i tegl og betong og utstyrt med egen smørehall og vulkaniseringsverksted. 

Mange er interessert i gamle bensinstasjoner 

gammel bensinstasjon, folk og veteranbil. - Klikk for stort bildeÅpningen av nyrestaurerte Fagstadløkken bensinstasjon ble feiret med standsmessige kjøretøy og taler. Stefan Kaliski, Innlandet fylkeskommune.

Men bensinstasjonen ble fort sett på som umoderne. Da massebilismen eksploderte etter andre verdenskrig var det behov for anlegg med flere pumper og funksjoner. 

Nå var ikke lenger stasjonene bare et sted for drivstoff og bilpleie, men en storkiosk med pølser, kaffe og morgenaviser. Stasjonene ble etter hvert selvbetjent, og mange ble helt automatisert.  

Mesteparten av de gamle stasjonene forfalt, og mange ble revet for å gjøre plass til nye bygg og anlegg. 

Da Fagstadløkken, som landets første bensinstasjon, ble fredet i 1995 begynte det å bli få gamle stasjoner igjen. 

Men engasjementet for gamle bensinstasjoner har heldigvis vokst! Flere privatpersoner og motorhistoriske foreninger satte i gang med å kjøpe og restaurere bensinstasjoner. I dag har facebookgruppa «Gamle Norske bensinstasjoner» over 16 000 medlemmer. 

Det lokaleide eiendomsselskapet Storgata 162 AS kjøpte tomta med bensinstasjonen som hadde stått tom i flere år. De skulle bygge leilighetsbygg, men var fra første stund fast bestemt på å sette bensinstasjonen i stand. 

Fant originale bensinpumper

I årene etter fredningen var Fagstadløkken bensinstasjon et sørgelig syn. Bygningen stod tom og bensinpumpene fjernet. Det var frostsprengning i betongen og den høyreiste pipa kunne rase ut når som helst. Etter henvendelse fra eierne kom fylkeskommunen inn i bildet med både rådgivning og økonomisk støtte. Tore Røbergshagen forteller videre:

Flere steder var betongkonstruksjonene i veldig dårlig forfatning. Murverket i teglsteinspipa var så skadet at pipa måtte tas ned stein for stein og mures opp på nytt. 

Også vulkaniseringsverkstedet måtte rives og bygges opp på igjen. Betongarbeidet ble utført etter samme prinsipper som opprinnelig. Innvendig ble betongen støpt med forskalingsbord, slik at trestrukturen tydelig vises i overflaten. Rundt inngangsdøra til stasjonen er sporene etter flere tiårs bruk fortsatt synlige som en del av bygningens snart 100 år lange historie. 

Røbergshagen er godt fornøyd med resultatet. Han peker på samarbeidet mellom eier, entreprenør og kulturminnemyndighetene som en av suksessfaktorene. 

Det er gjort et fremragende arbeid. Petter Evensen hos utførende entreprenør Ø. M. F. Evensen & Evensen klarte til og med å skaffe til veie originale bensinpumper, som nå er pusset opp og har fått autentisk fargesetting. 

Den historiske bensinstasjonen er en perle som nå er sikret for lang tid framover og som kan oppleves av både dagens så vel som framtidige generasjoner.  

Tekst: Stefan Kaliski

Gammeldagse bensinpumper - Klikk for stort bildeOriginale bensinpumper er anskaffet til nyrestaurerte Fagstadløkken bensinstasjon. Mikkel Marhaug.
Folk på åpning av restaurert bensinstasjon.  - Klikk for stort bildeTorill Nygård, seksjonsleder Bygg og landskap i Innlandet fylkeskommune, overrakte en liten symbolsk gave under åpningen av Fagstadløkken bensinstasjon. Stefan Kaliski, Innlandet fylkeskommune.