Sammen for økt kunnskap om munnhelse

62 helse- og omsorgsarbeidere i Åsnes kommune fikk opplæring om munnhelse. 

Tannpleier Stine Melby  og tannlege Ellen Thea Gjelseth Dalbak sammen med  Glenn Thomas Øverby  fra Åsnes kommune står siden av hverandre og smiler. - Klikk for stort bildeTannpleier Stine Melby og tannlege Ellen Thea Gjelseth Dalbak sammen med Glenn Thomas Øverby fra Åsnes kommune. Karen Nybakk-Ingebrigtsen

Onsdag 21. februar besøkte tannlege Ellen Thea Gjelseth Dalbak og tannpleier Stine Melby Åsnes sykehjem for å gi opplæring om munnhelse til ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Åsnes kommune. 

Munnen er også en del av kroppen

Verdens helseorganisasjon har satt som mål at alle over 80 år skal ha minst 20 av sine egne tenner. 

Derfor er det viktig med god kunnskap om forebyggende tiltak og stell for å forhindre sykdom. Da beholder eldre tennene sine lenger. 

–Vi blir flere eldre, og de aller fleste har nå egne tenner som også må ivaretas på lik linje med andre oppgaver på sykehjem/hjemmesykepleien, sier Gjelseth Dalbak. 

God munnhelse er mer enn fine tenner

Munnhelsen påvirker mer enn bare tennene. Eksempler kan være selvfølelse, ernæring, den psykiske helsen, smerte og sosialt liv. Under opplæringen kunne vi blant annet lære at det er tre kriterier som må oppfylles for å si at du har en god munnhelse. 

  • Du har ingen smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen.
  • Du har en tilfredsstillende tyggefunksjon.
  • Du kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer.
Tannlege Ellen Thea Gjelseth Dalbak og tannpleier Stine Melby står på hver sin side av en skjerm som viser en powerpoint-presentasjon.  - Klikk for stort bildeEngasjerte kursholdere Karen Nybakk-Ingebrigtsen

Kompetanseheving som mål i kommunen

Det var Åsnes kommune som tok initiativ til denne opplæringen for sine ansatte i helse- og omsorgstjenesten som en del av sin strategiske plan for helse, omsorg og velferd. 

For å nå målene de har satt innen kompetanseheving har de satt opp et årshjul med ulike tema gjennom året. De setter blant annet opp kurs hvor de inviterer inn fra hele kommunen og ofte nabokommuner.

Viktig med samarbeid

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i Innlandet. Kommunene har ansvaret for blant annet folkehelsearbeidet, men tannhelsetjenesten skal støtte og samarbeide med kommunene med sin kunnskap i dette arbeidet. 

–Vi setter stor pris på å bli invitert, og vi håper at flere kommuner i Innlandet kan gjøre det samme som Åsnes kommune har gjort, sier Gjelseth Dalbak. 

Det er bare å ta kontakt!