Samarbeider om å få flere ut i arbeid og utdanning

Innlandet fylkeskommune og NAV Innlandet har inngått en ettårig forlengelse av samarbeidsavtalen.

Fylkesordfører Thomas Breen og Direktør i NAV Innlandet, Bjørn Lien tar hverandre i hendene, smilende, etter å hasignert ny samarbeidsavtale. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Thomas Breen og direktør i NAV Innlandet, Bjørn Lien signerer ny samarbeidsavtale. Karen Nybakk-Ingebrigtsen

NAV Innlandet og Innlandet fylkeskommune har samarbeidet om dette siden 2021. 

– Vi går inn i en framtid hvor vi i enda større grad enn før trenger å lykkes med inkludering og få flest mulig ut i arbeidslivet. Vi har et arbeidsmarked som skriker etter arbeidskraft, sier fylkesordfører Thomas Breen.

Mål for avtalen

  • få flere ut i arbeid
  • å jobbe for å øke antall unge og voksne som fullfører og består videregående opplæring
  • redusere utenforskap og øke inkluderingen i arbeids- og samfunnslivet
  • dekke kompetansebehov hos arbeidslivet i Innlandet
  • gi innbyggerne i Innlandet tilbud om god karriereveiledning

– Samarbeidsavtalen forplikter oss begge til å legge både ressurser og energi inn i dette. Vi har heldigvis litt erfaring med å samarbeide, og vi jobber godt sammen fra før på mange områder, sier direktør i NAV Innlandet, Bjørn Lien.

Målet er å lage en ny fireårig avtale, som skal gjelde fra 2025.

Felles ansvar

Innlandet fylkeskommune og NAV Innlandet samarbeider også med de videregående skolene, regionale senter for voksenopplæring, karrieresenterne i Innlandet og NAV lokalt. 

– Jeg tror arbeidslivet er veldig motivert til å tenke sammen med oss, og arbeidslivet trenger de hendene og hodene de kan få i Innlandssamfunnet. Dette er et stort og viktig arbeid som vi fortsetter med, men som forsterkes igjennom en nysignert avtale i dag, avslutter Breen.