Økt innsats mot rasisme

Fylkeskommunen har fått 500 000 kroner til sitt arbeid for bedre inkludering.

To smilende mennesker i forgrunnen. I bakgrunnen ser vi et stort møterom/sal som er halvfull. - Klikk for stort bildeJobber for økt inkludering: Bente Pettersbakken og Rune Jørgensen er svært glade for støtten fra Bufdir. Her fra en samling for flyktningetjenesten i kommuner i Innlandet. Frøydis Haug/IFK

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bevilget en halv million til Innlandet fylkeskommunes prosjekt «Økt innsats mot rasisme, bedre inkludering».

– Dette er noe vi skal fortsette å jobbe mye med i det inkluderende Innlandet, sier fylkesordfører Thomas Breen. 

Få fram de positive historiene

Prosjektleder Bente Pettersbakken er også svært fornøyd med bevilgningen. 

– Vi ønsker å vise fram eksempler på alt det gode arbeidet som foregår rundt i Innlandet blant enkeltmennesker og frivillige lag og organisasjoner.

Bygge kunnskap

Thomas Breen med fylkesordførerkjedet - Klikk for stort bildeFylkestinget vedtok i fjor en regional plan for det inkluderende Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen støtter helhjertet opp om inkluderingsarbeidet. Kine Kruge Foto / Innlandet fylkeskommune

Pettersbakken forteller at de blant annet har opprettet et nettverk for ledere av bosettingsarbeidet slik at de får en arena for samhandling og erfaringsdeling. 

– Vi har også startet arbeidet med å lage en kunnskapsmodul om våre nasjonale minoriteter og urbefolkning.

Bygge bro

Rådgiver Rune Jørgensen jobber mye med inkludering. Også han har tro på at økt kunnskap kan bygge bro mellom minoriteter og majoriteten. 

–  Det viktigste er å bringe folk sammen, dele kultur og skape dialog, sier Jørgensen. 

Flere samlinger

Prosjektet satser på å gjennomføre en årlig konferanse i tillegg til mange mindre samlinger.

4. og 5. mars arrangerer de for eksempel en samling på Glomdalsmuseet på Elverum, der de har fokus på nasjonale minoriteter og urfolk og gode aktiviteter for barn og unge. 

– Dette er et gratis seminar og vi har fremdeles ledige plasser. Vi håper spesielt flere skoler og barnehager melder seg på, sier Pettersbakken og Jørgensen.