I gang med nytt handlingsprogram for fylkesvegene fra 2026

Samferdselsutvalget har startet arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesveger i 2026 - 2029.

Gruppe blide mennesker i møterom - Klikk for stort bildeHele hovedutvalget stilte seg bak forslaget til prosess i arbeidet med nytt handlingsprogram som Hilde Bye (i midten foran) la fram. Utvalgsleder Iselin Vistekleiven til høyre for Bye. Aud M. Riseng

Programmet skal blant annet beskrive hva fylkeskommunen vil prioritere av tiltak til utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i årene i fireårsperioden. 

Gjennomfører tidligere vedtak

Handlingsprogrammet skal vedtas av fylkestinget høsten 2025. 

Hovedutvalg for samferdsel er styringsgruppe for arbeidet og kommer til å ha handlingsprogrammet som tema på de fleste av sine møter. 

- Tiltakene som fylkestinget har vedtatt for perioden vi er inne i nå, 2022-2025, skal gjennomføres, understreket sjefsingeniør Hilde B. Bye, da hun la fram planen for hvordan arbeidet med nytt handlingsplan kan legges opp, for utvalget.

Kommunenes innspill viktige

Konkrete prosjekt blir ikke alltid gjennomført i det året de er oppført i handlingsprogrammet. Planprosesser kan ta lenger tid enn planlagt. Prosjektene kan også bli dyrere enn forutsatt, slik at de må bearbeides for å få ned kostnadene. 

Flere av politikerne som tok ordet da Bye la fram kommunedirektørens forslag til plan for arbeidet med programmet, var opptatt av at kommunene må få gode muligheter til å gi innspill til arbeidet.

Godt utgangspunkt 

- Vi fikk inn rundt 400 forslag til konkrete investeringsprosjekt da vi startet arbeidet med programmet som gjelder nå. Rundt 200 av disse hadde vi ikke mulighet til å innfri. Vi tar utgangspunkt i disse prosjektene, når vi skal lage nytt handlingsprogram. Men kommunene får anledning til å omprioritere og gjøre nye vurderinger, sa Bye.

- Det kan væreviktig å se på samfunnsnytten av et prosjekt i et større geografisk område enn innenfor en kommune, blant annet i et klimaperspektiv, sa Iselin Vistekleiven (Ap), som leder samferdselsutvalget. 

Innspillseminar 13.02.

Alle kommuner er invitert til å delta på digitalt møte om prosessen med nytt handlingsprogram den 13. februar. Fylkeskommunen vil også ha møter med næringslivet og interesseorganisasjoner. 

Den 5. juni blir kommuner og andre interessenter invitert til seminar på Hamar om handlingsprogrammet. Da skal administrasjonen ha gjennomført en rekke fagutredninger om temaer som er sentrale for å planlegge viktige tiltak på fylkesvegene. 

Høsten 2024 blir arbeidet konsentrert om å få fram hvilke prosjekt som skal prioriteres, før et forslag til handlingsprogram blir sendt på høring våren 2025.

Les sakspapirene til sak 1/2024 her.