Fagskoletilbud i Sør-Østerdal

Gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Sør-Østerdal IPR gjør det mulig med oppstart av unikt fagskoleprosjekt. 

Prosjektmedarbeider Mette Lohren og prosjektansvarlig Espen André Kristiansen er veldig godt fornøyd med midlene prosjektet har fått tildelt.  - Klikk for stort bildeProsjektmedarbeider Mette Lohren og prosjektansvarlig Espen André Kristiansen er veldig godt fornøyd med midlene prosjektet har fått tildelt. Ingrid Vesterås

Etableringen av et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud i Sør-Østerdal er allerede godt i gang. 

Sparebankstiftelsen Hedmark støtter prosjektet med 3 625 000 kroner over tre år. Sør-Østerdal interkommunale politiske råd (SØIPR) har også bidratt i betydelig grad, i tillegg til samarbeidsaktørene.

Treårig engasjement

Nå skal det ansettes en prosjektleder i et treårig engasjement for «Fagskoleutdanning i Sør-Østerdal». 

Målet er at man i løpet av disse tre årene har skapt et regulært fagskoletilbud i regionen. Samtidig er det en målsetning om å heve statusen på fagskoleutdanning.

Søknadsfristen er 13. februar 2024. Se hele utlysningen etter prosjektleder her

Et tilbud som er tilpasset behovet  

Sør-Østerdal har behov for kompetanse innen primært helse-, reiseliv- og industrifag. Prosjektets målsetning er at Fagskolen Innlandet etablerer en fast node (fysisk utdanningssted) med årlige utdanningstilbud i regionen. 

I tillegg er målet å etablere en "Læringsfabrikk for helsefag" på Terningen Arena i Elverum. 

– I selve rekrutteringsprosessen er vi avhengig av å finne en ildsjel som brenner for høyere yrkesfaglig utdanning og som kan være en drivkraft for å skape et nytt utdanningstilbud i regionen, sier prosjektansvarlig i Karriere Innlandet Sør-Østerdal, Espen André Kristiansen. 

Skape nettverk og skreddersy studietilbudet

Han forteller videre at Terningen Arena er en naturlig samlingsplass for en høyere yrkesfaglig utdanning. Høgskolen i Innlandet er etablert der med sin sykepleierutdanning, i tillegg til utdanningstilbud innen psykisk helse, kreft og eldreomsorg, samt en del andre tilbud. 

– Her er det store og viktige utdanningsaktører til stede, med eksempelvis høgskolen samtidig som næringslivet er der. Prosjektlederen vil ha en viktig rolle i å skape nettverk, arbeide utadrettet for å hente inn behov, ha dialog med relevante aktører og skreddersy studietilbudet tilpasset Sør-østerdalsregionen sammen med Fagskolen Innlandet. 

– Her får vi et unikt utdanningstilbud med topp moderne utstyr i et sterkt fagmiljø. 

Desentralisering i praksis

Mette Løhren er prosjektmedarbeider i prosjektet og har jobbet tett med Kristiansen siden oppstarten. Hun er tydelig på hva hun mener er viktigst:

– Vår region har et underdekket behov. Fagskolen Innlandet har historisk hatt lite tilbud i Sør-Østerdal. Her viser vi at politiske vedtak om mer desentralisert utdanning blir fulgt opp i praksis, sier hun. 

Tre viktige områder

Løhren forteller videre at de har jobbet ut mot kommunene i regionen. De har valgt tre områder de synes er viktige innen et fagskoletilbud i sin region: 

– Det er fagskoletilbud til Forsvaret, og spesielt Hæren som er tungt til stede i Sør-Østerdal. Så er det helsefag for kommunene for å dekke gapet mellom sykepleier og helsefaglig yrkesutdanning. Det siste sporet er mot industrien der små og mellomstore bedrifter trenger å rekruttere og beholde arbeidskraft.

Tilbudet blir et desentralisert, nett- og samlingsbasert tilbud i regionen. 

– Vi er svært takknemlige for støtten prosjektet har fått fra både Sparebankstiftelsen Hedmark og Sør-Østerdal Interkommunale politiske råd (tidl. Regionrådet). Det er helt avgjørende for at satsningen skal bli en realitet, avslutter Kristiansen og Løhren.

Fakta om fagskoleetablering i Sør-Østerdal

  • Etablering av et fagskoletilbud i Sør-Østerdal er i tråd med statlige ambisjoner og fylkeskommunale vedtak om et desentralisert utdanningstilbud.
  • Karriere Innlandet Sør-Østerdal er prosjektansvarlig for «Fagskole i Sør-Østerdal», i tett samarbeid med Fagskolen Innlandet.
  • Fagskoleetableringen legger vekt på hva offentlig og privat sektor i Sør-Østerdal trenger av fagkompetanse i årene som kommer. 
  • Etableringen blir finansiert gjennom Sparebankstiftelsen Hedmark som støtter prosjektet med 3 625 000 kroner over tre år, i tillegg har Sør-Østerdal interkommunale politiske råd (SØIPR) bidratt i betydelig grad, i tillegg til samarbeidsaktørene.