- Et løft for hele Innlandet!

Regjeringen vil bruke 10 milliarder kroner på Dovrebanen. Reisetida skal ned, og det skal gå mer gods på bane.

To blide menn på en jernbanestasjon - Klikk for stort bildeFylkesordfører Thomas Breen er svært godt fornøyd med at dobbeltsporet på Dovrebanen skal bygges helt inn til Hamar stasjon. Statminister Jonas Gahr Støre gir også tommel opp for prosjektet. Mina Haugli

- Dette er et løft for hele Innlandet, sier leder i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Iselin Vistekleiven (Ap). 

Hun og fylkesordfører Thomas Breen (Ap) tok imot en topptung delegasjon fra regjeringskvartalet den 20. mars. 

Innlandets tur

Regjeringens transportplan (NTP) som skal gjelde for perioden 2025 til 2036 blir offisielt lagt fram den 22. mars.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og samferdselsminister Jon - Ivar Nygård tok turen til Hamar to dager før, for å slippe nyheten om den store satsinga på Dovrebanen.

De 10 milliardene til Dovrebanen inkluderer bygging av dobbeltspor fra Åkersvika og fram til Hamar stasjon, men også tiltak for å fjerne flaskehalser langs hele strekningen Hamar - Trondheim for ca. 6,5 milliarder kroner.

Blid mann og blid dame på en jernbanestasjon - Klikk for stort bildeSamferdselsminister Jon-Ivar Nygård og leder i samferdselsutvalget i Innlandet, Iselin Vistekleiven, er enige om at hele Dovrebanen mellom Hamar og Trondheim trenger å rustes opp. Mina Haugli

- Dette vil komme hele fylket til gode. Det setter oss i stand til å få mer gods over på bane, noe næringslivet vil nyte godt av. Samtidig blir det kortere reisetid for både gods og persontrafikk. Endelig var det Innlandets tur, sier Vistekleiven.

 - Ta vare på det vi har

Tiltak innen drift, vedlikehold og fornying av de vegene og jernbanestrekningene vi allerede har, framfor kostbare nybygg, er målet for Regjeringens nye transportplan.

- Vi må ta vare på det vi har, og bygge nytt bare når vi må. Vi skal kutte klimagassutslipp og gjøre færre inngrep i naturen, sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård, da han og statsministeren møtte fylkespolitikere og stortingsrepresentanter fra Innlandet.

Regjeringen har planlagt å bruke ca. 436 milliarder kroner på jernbane i hele landet i transportplanperioden.

Økt trafikksikkerhet

Vistekleiven er spesielt glad for at de 10 milliardene som er tiltenkt Dovrebanen skal komme i den første seksårsperioden i planen. Det betyr at Regjeringen synes at disse tiltakene er viktige.

- Utbygging av denne jernbanestrekningen vil også føre til mer trafikksikre veger, når det blir mindre godstransport på veg og mer på tog. Dette er rett og slett et voldsomt løft for Innlandet, sier Vistekleiven.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transport 2025-2036 blir lagt fram den 22. mars klokka 12.

Les mer om transportplanen her.