Bekymret for framtida til Flisa bru

Arbeidet med å regne ut hva trebrua på Flisa kan tåle, er krevende. Brua er av samme type som Tretten bru.

Kjøring over Flisa bru styres med trafikklys. - Klikk for stort bildeTrafikklyset styrer trafikken på Flisa bru. Hvis vindmåleren slår ut, vil både trafikklyset og varsellampene nærmere brua vise rødt. Da er all ferdsel på brua forbudt. Borger Løfsgaard Kojedahl

Etter at Tretten bru falt ned, har det kommet fram ny kunnskap om trebruer.

Flisa bru må gjennom nye kontrollberegninger, etter at Vegdirektoratet ga nye føringer for denne typen trebruer i november i fjor. 

Strekk i knutepunktene

Bruene som må kontrollberegnes på nytt etter de nye føringene, er trebruer der knutepunktene i overbygningen er utsatt for strekk-krefter. 

- Brukollapsen på Tretten skyldtes at et knutepunkt røk på grunn av blokkutriving. Granskinger og undersøkelser i etterkant av ulykka har vist at når et knutepunkt i ei slik bru ryker, kan hele brua kollapse ganske momentant, sier enhetsleder Anne Ingeborg L. Nerstad i Innlandet fylkeskommune.

Tåler ikke normal trafikk

Det å beregne hva Flisa bru kan tåle av belastning, basert på de nye føringene fra Vegdirektoratet, er komplisert. Brua er særlig utsatt for overbelastning ved sidevind. En vindmåler er koblet til et signalanlegg, slik at brua blir stengt med rødt lys når vinden er for sterk.

- Det som har kommet fram hittil, gjennom undersøkelsene til Statens havarikommisjon og konsulentselskapet som Statens vegvesen engasjerte, gjør oss betenkt. Det er ikke mulig å forutse når et knutepunkt i ei bru av denne typen er i ferd med å ryke. Det kan skje plutselig, uten forvarsel, sier Nerstad. 

Riktig å stenge

- Alle undersøkelsene og kontrollberegningene som har blitt foretatt etter at Tretten bru falt ned, har gitt oss ny og viktig kunnskap om trebruer. Den første rapporten som Statens havarikommisjon offentliggjorde i august i fjor, og konsulentrapporten som Statens vegvesen offentliggjorde nå i januar, har vist at det var en riktig beslutning å stenge de 14 andre fagverksbruene i tre rett etter brukollapsen, sier samferdselssjef Aud M. Riseng. 

Riseng ser fram til at den siste delrapporten fra havarikommisjonen også blir ferdig, slik at alle forhold som har hatt betydning for Tretten-ulykka, kommer fram.

- Det er naturlig at funnene som har blitt gjort, blir fulgt opp med et oppdatert regelverk for planlegging, bygging og drift av trebruer, sier Riseng.

Alvorlig situasjon

- Situasjonen for Flisa bru er komplisert. For at den skal kunne tåle den trafikken den er bygget for å tåle, må den gjennom en omfattende oppgradering, der vi må forsterke flere knutepunkt. Vi vet ikke sikkert om det lar seg gjøre. Vi har satt i gang et arbeid med å få avklart dette, slik at vi får en konklusjon på framtida for Flisa bru. Det gjenstår en del arbeid, før vi vet konklusjonen, forteller Nerstad.

- Fylkeskommunen ser svært alvorlig på situasjonen når det gjelder Flisa bru. Hvis den må stenges på grunn av ombygging, eller i verste fall rives og erstattes av ei ny bru, vil lokalsamfunnet, næringslivet og andre trafikanter bli hardt rammet, sier Riseng. 

- Inntil videre fortsetter vi med halv trafikk på brua, i en kjøreretning om gangen, kombinert med vindmåling. Når brua blir stengt med rødt lys, må trafikantene stoppe, av hensyn til sin egen sikkerhet. Vi skjønner at stoppsignalet kan komme brått på trafikantene. Det er dessverre ingen systemer vi kan bruke for å varsle dem tidligere, avslutter Nerstad.