Ruteløyve

Ruteløyve er en tidsbegrenset tillatelse for å drive med persontrafikk i rute på bestemte strekninger eller områder. 

Søke ruteløyve

Den som ønsker å drive rutetransport, må søke fylkeskommunen om løyve.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om løyver på: