Drosjeløyve

For å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve. Et slikt løyve er en godkjenning på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport. 

For deg som skal søke om drosjeløyve

Søknadsskjema for drosjeløyve

Du må logge deg inn med elektronisk id (for eksempel bank-id) for å få tilgang til skjemaet.

Les mer om søknadsprosessen her:

For deg som har drosjeløyve

Her finner du informasjon om hvilke krav og regler som gjelder for deg som har drosjeløyve:

Andre typer løyver

Overgangsordning for maxitaxi

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2025. Det er fortsatt krav om bankgaranti i overgangsperioden. Innen overgangsperiodens utløp må løyvet enten bli nedregistrert til ordinært drosjeløyve eller søke om turvognløyve.

Endringer og opphør

Du må melde fra om endringer i foretaket

Du må melde fra til fylkeskommunen hvis foretaket ditt endrer navn. 

Hvis foretaket ditt endrer organisasjonsnummer/foretaksnummer, for eksempel fordi du bytter organisasjonsform, må du søke om nye løyver med det nye organisasjonsnummeret.

Du må melde fra om endring av innehaver/daglig leder eller transportleder

Hvis foretaket får ny daglig leder eller transportleder må du melde fra til fylkeskommunen innen 28 dager fra endringen. Den nye daglige lederen/transportlederen må ha god vandel, og må sende oss en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Hvor lenge varer drosjeløyvet?

Løyvet er gyldig i ti år før det må fornyes. 

Oppsigelse må sendes til fylkeskommunen

Hvis du vil si opp drosjeløyvet ditt, må du gi beskjed til løyvemyndigheten og levere tilbake løyvedokumentet. Det vil ikke lenger være oppsigelsestid til løyvemyndigheten, men det kan være at du har en avtale om oppsigelsestid med sentralen.

Fylkeskommunen kan tilbakekalle løyver

Løyvemyndigheten kan fortsatt kalle tilbake løyvet ditt, hvis du ikke fyller krav og vilkår for å ha løyve, eller ikke retter deg etter forskrifter og vilkår for å drive løyvet.

Sjekk oversikt over drosjeløyver i hele Norge