Søknad om trafikkskilt, serviceskilt og andre offentlige skilt

Skal du søke om trafikkskilt, serviceskilt, virksomhetsvisning eller andre offentlige skilt langs en fylkesveg?

Slik søker du

Søknad om serviceskilt og virksomhetsvisning

1. Fyll ut dette søknadsskjemaet Søknad om serviceskilt og virksomhetsvisning (DOCX, 158 kB)

2. Send skjemaet på e-post til post@innlandetfylke.no

Andre trafikkskilt

Send en e-post til post@innlandetfylke.no der du opplyser om hvilke skilt du ønsker å sette opp. I e-posten må det komme frem opplysninger om fylkesvegnummer og sted (adresse og/eller gårds- og bruksnummer) for hvor skiltet er ønsket satt opp. 

Oversikt over skilt

Du finner oversikt over alle skilt, filformater for bruk i søknader, illustrasjoner eller trykksaker på Statens vegvesen sine nettsider.

Behandling

Når det er grunnlag for å fatte et vedtak, oversender vi saken til Statens vegvesen for endelig vedtak.

Regelverk