Søknad om avkjørsel

Skal du bygge eller endre avkjørsel på en eiendom som ligger langs en fylkesveg? 

Når trenger du godkjenning fra fylkeskommunen?

Du trenger godkjenning fra fylkeskommunen dersom du skal:

  • bygge ny avkjørsel
  • flytte en avkjørsel
  • endre eller utvide bruken av en avkjørsel

Med avkjørsel menes forbindelsen (tilknytningspunktet) mellom eiendommen og en offentlig veg, eller mellom en privat veg og en offentlig veg.

Slik søker du

Du søker om avkjørsel på "Din side" på Statens vegvesen sine nettsider:

Søk om avkjørsel

Her finner du også veiledning om nødvendige vedlegg. 

Søknaden sendes automatisk til behandling hos den som er vegeier for den offentlige veien. Avkjørsel til en fylkesveg blir behandlet av fylkeskommunen.