Dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs en fylkesveg eller en gang- og sykkelveg eid av fylkeskommunen, må du søke om dispensasjon til dette.

Dette gjelder også om du ønsker å sette opp murer, støyskjermer, parkeringsplasser, tilbygg til tidligere oppførte bygninger, gjenoppbygging av nedrevne eller nedbrente bygninger, samt annen innretning.

Slik søker du

Du søker om dispensasjon fra byggegrenser på "Din side" på Statens vegvesen sine nettsider:

Søk om dispensasjon fra byggegrenser

Her finner du også veiledning om nødvendige vedlegg. 

Søknaden sendes automatisk til behandling hos den som er vegeier for den offentlige veien.