Arrangementer

Du må søke om tillatelse til å gjennomføre arrangementer som berører fylkesvegene i Innlandet.  

Slik søker du

Send søknaden på e-post til: post@innlandetfylke.no.

Innlandet fylkeskommune behandler kun søknader som gjelder bruk av fylkesvegene i Innlandet. Du må derfor sende søknad om gjennomføring av arrangement til alle vegeiere som blir involvert, samt til politiet i området hvor arrangementet finner sted.

Søknaden skal inneholde

  • Hvilken type arrangement det er
  • Tid og sted for arrangementet. Fylkesvegnummeret må oppgis.
  • Beskrivelse av hvordan vegene blir berørt.
  • Beskrivelse av hvordan arrangementet blir profilert og skiltet.
    Les mer om reklame, profilering og privat skilting.

Sykkelritt og konkurransekjøring med motorvogn

Søknader om sykkelritt og konkurransekjøring med motorvogn på offentlig veg, skal sendes til både Statens vegvesen og fylkeskommunen, dersom det foregår på en fylkesveg.