Arbeidsvarsling - tillatelse til å arbeide på fylkesveg

Skal du arbeide på eller ved en fylkesveg, må du søke om dette. 

Slik søker du

Det er Statens vegvesen som behandler søknader om arbeidsvarsling.

Søknadsskjema om arbeidsvarsling finner du på
Statens vegvesen sine nettsider 

For arbeider som krever egen tillatelse fra fylkeskommunen (gravemeldinger, gjennomføringsavtaler og lignende), skal tillatelsen fra fylkeskommunen legges ved søknaden om arbeidsvarsling.