Fylkesveger – vegnummer og kart - Innlandet fylkeskommune

Fylkesveger – vegnummer og kart

Finn fylkesvegnummer og se vegkart med fylkesveger.

Vegnummer på fylkesveger

De fleste fylkesvegene har byttet nummer etter at Hedmark og Oppland ble slått sammen til Innlandet fylke.

Her finner du oversikt over fylkesvegnummer, sortert stigende på henholdsvis gamle og nye nummer:

Hedmark

Oppland

Kart over fylkesveger

Se vegkart over fylkesveger

Til toppen