Fylkesveger – vegnummer og kart

Finn fylkesvegnummer og se vegkart med fylkesveger.

Vegnummer på fylkesveger

De fleste fylkesvegene har byttet nummer etter at Hedmark og Oppland ble slått sammen til Innlandet fylke.

Her finner du oversikt over fylkesvegnummer, sortert stigende på henholdsvis gamle og nye nummer:

Hedmark

Oppland

Kart over fylkesveger

Se vegkart over fylkesveger

Byggegrenser og avkjørselssaker langs fylkesveg

Innlandet fylkeskommune har vedtatt en vegnettsplan. Vegnettsplanen skal være et verktøy for utvikling og styring av fylkesvegnettet, og i planen er fylkesvegene delt inn i funksjonsklasser som gir føringer for byggegrenser og avkjørselsaker. 

På vegkart.no finner du ved å søke på ordene "Byggegrense" eller "Avkjørsel, holdningsklasser" hvilke grenser som gjelder på din fylkesveg. Fylkeskommunen tar et forbehold om at det kan forekomme feil i grensene som ligger inne på vegkart.no.

Du kan lese mer om hvordan fylkesvegnettet er delt inn i vegnettsplan for Innlandet fylke (PDF, 370 kB).