Akutt tannbehandling

Trenger du akutt behandling? Kontakt tannlegen din eller legevakta.

Smerter eller tannskade?

Ved alvorlig tannskade er det viktig å kontakte tannlege med en gang. Får du ikke tak i tannlege, så ta kontakt med legevakta.

Tilbakebetaling av utlegg

Hvis du må betale for akutt tannbehandling for barn og unge som har rett til gratis tannbehandling, kan du søke om tilbakebetaling. Original kvittering leveres til tannklinikken der barnet vanligvis går.

Tannlegevakt

De offentlige tannklinikkene i Innlandet fylkeskommune har ikke tannlegevakt.

Informasjon om tannhelse på andre språk